Poškodená platnička

Poruchy platničiek, ktoré sú častou príčinou „seknutia“, patria medzi štrukturálne zmeny chrbtice – teda také, pri ktorých je poškodená vlastná štruktúra, tkanivo alebo celý orgán. Takéto zmeny sa zvyčajne ani liečbou nedajú vrátiť do pôvodného stavu. Medzistavcové platničky sú zložené z rôsolovitého jadra a väzivových prstencov. Preťažovaním dochádza po určitom čase k ich poškodeniu na niektorom mieste. Ak na platničku následne pôsobí nadmerný tlak, rôsolovité jadro platničky sa vytlačí do miesta poškodenia – vznikne takzvaná hernia.

Preťaženie môže byť jednorazové – prudké trhnutie, dvíhanie bremena v predklone alebo hoci aj vystretie sa z predklonu pri umývaní zubov. Pri zlom pohybe a výraznom preťažení sa môže väzivový obal v rôznej miere poškodiť, až úplne pretrhnúť. Fyzikálne sily napríklad pri nesprávnom dvíhaní bremena v predklone pôsobia tak, že väčšina hmoty vnútri platničky sa presunie dozadu, smerom k miechovému kanálu. Tlak na väzivo je tam obrovský, obal sa môže pretrhnúť a obsah sa čiastočne dostane mimo neho.

Časté je dlhodobé zaťaženie – pri sedavom zamestnaní, nosení kabelky na jednej strane, pri chôdzi s kratšou nohou či pri nosení a kúpaní dieťaťa. Jadro poškodenej platničky sa vysunie zo svojej normálnej krajnej polohy, ktorú určuje prstenec. Hernia môže tlačiť na nerv, miechu alebo väzy. V organizme sa pri takomto podráždení spustia obranné mechanizmy – bolesť, zväčšenie svalového napätia. Čím je tlak v platničke vyšší, tým pravdepodobnejšie je jej poškodenie.

Rehabilitačné cvičenia pomáhajú, musí však nastúpiť aktívny pohyb.
Rehabilitačné cvičenia pomáhajú, musí však nastúpiť aktívny pohyb.
Zdroj: Shutterstock

Čierny disk

Podľa knihy rehabilitačného lekára MUDr. Antona Gútha pri nesprávnom sede so zhrbeným chrbtom je tlak na platničku až 175 percent, pri dvíhaní bremena v predklone 250 percent a pri dvíhaní bremena v predklone zo sedu dokonca 275 percent. Medzi časté problémy súvisiace s poškodením platničiek patria aj kostné výrastky. Sú následkom nesprávneho zaťažovania, opakovania blokád a porúch platničiek. Organizmus sa týmito zmenami na kostiach snaží podoprieť narušenú statiku pri nesprávnom postoji a zabrániť nežiaducim krajným polohám platničiek. Bolesť však spôsobujú len zriedka.

Často vzniká poškodenie viacerých platničiek v rade nad sebou. Približne v dvadsiatom roku života sa vývoj chrbtice i medzistavcových platničiek skončí a od tej chvíle už len starnú. Starnutie so sebou prináša mnoho zmien. Veľmi dobre ich vidno na magnetickej rezonancii už v mladšom veku, aj keď ešte človek žiadne ťažkosti nemá. Zdravá platnička býva priesvitná, chorá sa na obrazovke zobrazí ako čierna, preto sa používa pojem „black disk“ (čierny disk).

Choroba sa však začína až vtedy, keď človek cíti bolesti. Dobrá správa je, že až 90 percent pacientov, ktorých trápia bolesti chrbtice vystreľujúce do nohy prvý raz, má nádej, že sa vďaka konzervatívnej liečbe úplne uzdraví. Žiada si to pokoj na lôžku, lieky, postupné zaťažovanie chrbta a individuálne rehabilitačné cviky na posilňovanie chrbtice a medzistavcových svalov.