Infekčný čierny kašeľ sa začína rozširovať. Kým pred desiatimi rokmi bolo toto ochorenie zriedkavé, v posledných rokoch u nás počet prípadov rastie. Výrazný vzostup u očkovaných aj neočkovaných detí sa zaznamenáva od roku 2008, vyplýva z najnovšej správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR.

„Chorobnosť nedosahuje také hodnoty ako počas predvakcinačnej éry. Za ostatné roky dochádza k opätovnému nárastu prípadov pertussis s vrcholom každé dva roky až päť rokov," uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

V rokoch 2019 a 2020 lekári nahlásili 700 prípadov ochorení, čo je podľa správy oproti päťročnému priemeru nárast o 85 %. V roku 2021 išlo o približne 80 prípadov. Ochorenie môže mať podobné príznaky ako ochorenie COVID-19, nemuseli byť preto počas pandemického obdobia správne diagnostikované. Do úvahy však treba brať aj cykly s vrcholom každé dva roky až päť rokov, v ktorých ochorenie prebieha. K obmedzeniu šírenia čierneho kašľa mohlo prispieť aj prekrytie horných dýchacích ciest respirátormi," doplnila Račková.

Najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji a celkovo u detí do jedného roka. „U dospelých osôb vo vekových skupinách nad 20 rokov sa zaznamenalo 526 ochorení," uvádza sa v správe. Ochorenia sa vyskytli väčšinou sporadicky, vyskytlo sa aj 18 epidémií.

Ako sa prejaví? 

Man,Coughing
Zdroj: Shutterstock

Príznaky sa zvyčajne objavujú 7 až 10 dní po infekcii, môžu sa však objaviť až 21 dní po nej:

  • Príznaky na začiatku pripomínajú bežnú nádchu - kýchanie, výtok z nosa, miernu horúčku a mierny kašeľ.
  • Do dvoch týždňov je kašeľ závažnejší a charakterizujú ho epizódy početných rýchlych zakašľaní, po ktorých nasleduje hlasný a hlboký namáhavý vdych, pri ktorom sa vydá zvuk podobný kikiríkaniu kohúta alebo vysoký piskľavý zvuk. Tieto epizódy zvyčajne končia vykašľaním hustého priehľadného hlienu, po ktorom často nasleduje vracanie. Najprv sa vyskytujú v noci a neskôr čoraz častejšie počas dňa a môžu sa opakovať jeden až dva mesiace.
  • V prípade malých detí sa typický hlboký namáhavý vdych nemusí vôbec objaviť a po záchvatoch kašľa môžu nasledovať krátke obdobia, kedy sa zastaví dýchanie. Po tejto fáze je kašeľ menej častý a závažný a dieťa sa postupne zotavuje, čo môže trvať až tri mesiace.

VIDEOtip