Menu
Cardiologist,On,Blurred,Background,Using,Digital,X-ray,Of,Human,Heart

Kvíz KVÍZ Spoznajte svoje srdce. Viete odpovedať na tieto jednoduché otázky?

Ľudské srdce je zložitý a dôležitý orgán, ktorý zabezpečuje tok krvi v našom tele. V kvíze si overíte, či poznáte naozaj jeho funkcie.

1 z 10 Aká je priemerná dĺžka života srdca?

2 z 10 Aký je najväčší sval v ľudskom tele?

3 z 10 Aké typy buniek tvoria srdcový sval?

4 z 10 Koľko komôr má srdce?

5 z 10 Ktorá z týchto zložiek srdca kontroluje rytmus srdcového sťahu?

6 z 10 Aký je priemerný tepový objem srdca u dospelého človeka?

7 z 10 Aká je najbežnejšia príčina srdcového infarktu?

8 z 10 Aké vitamíny sú dôležité pre zdravie srdca?

9 z 10 Aký hormón zvyšuje krvný tlak a sťahy srdca?

10 z 10 Ako si najlepšie udržíte srdce zdravé?