Naše telá fungujú okrem dvadsaťštyrihodinového cyklu aj v štvorhodinovom cykle, známom ako ultradiánny rytmus. Ak ho narušíme, môže to spôsobiť veľký problém, tvrdia výskumníci.

Štúdiu, ktorú zverejnili v internetovom časopise eLife, viedol Kai-Florian Storch z McGillovej univerzity. "Ultradiánne rytmy s fázami od jednej do niekoľkých hodín sa spájajú s viacerými aspektami fyziológie cicavcov," píše sa v štúdii. Týkajú sa pohybu, spánku, stravovania či teploty tela.

Tieto štvorhodinové ultradiánne rytmy aktivuje dopamín, kľúčová chemická látka v mozgu. Ak nie sú hladiny dopamínu v poriadku - ako je to podľa všetkého v prípade ľudí trpiacich bipolárnou chorobou a schizofréniou - štvorhodinové rytmy sa môžu natiahnuť až na štyridsaťosem hodín.

Výskumom, uskutočneným na geneticky modifikovaných myšiach, Dr. Storch so svojím tímom demonštroval, že spánkové abnormality, ktoré sa v minulosti spájali s narušením cirkadiánneho, 24-hodinového cyklu, boli skôr následkom nerovnovážnych hladín generátora ultradiánneho rytmu, založeného na dopamíne.

Vedci tiež ponúkli veľmi špecifické vysvetlenie dvojdňového cyklu medzi mániou a depresiou pozorovanou u niektorých osôb trpiacich bipolárnou poruchou: je to v dôsledku dopamínu oscilujúceho v 48-hodinovom cykle.

Štúdia je prelomová nielen pre objav neobvyklého generátora rytmu, založeného na dopamíne, ale aj pre svoje prepojenia s psychopatológiou. Na základe nových údajov sa dá predpokladať, že ak sú "zlé" hladiny aktivačného dopamínu, spánok sa naruší a nastáva u bipolárnych pacientov mánia. Nerovnovážne hladiny tohto generátora ultradiánneho rytmu sa tiež dajú pravdepodobne spájať so schizofrenickými epizódami u schizofrenikov.

Nové zistenia by mohli potenciálne pomôcť pri liečbe bipolárnej choroby a iných duševných ochorení spájaných s dysreguláciou dopamínu, dodáva britský denník Daily Mail.