Starnutie je prirodzenou súčasťou života, a nikto sa mu nevyhne. Ale viete ovplyvniť to, že tento proces spomalíte. Každý deň prichádzate do kontaktu s faktormi a robíte činnosti, ktorými starnutie urýchľujete. Vyzerať mladšie alebo v horšom prípade staršie ako je váš skutočný vek nezávisí iba od genetiky, ale aj od vášho životného štýlu.

Výskum, ktorý sa zaoberal zrýchleným a predčasným starnutím potvrdzuje, že kardiovaskulárne choroby, cukrovka, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a nadváha, sú vo väčšine prípadov spôsobené nesprávnym životným štýlom, a veľmi často súvisia s rýchlejším starnutím. Vedci sa snažia charakterizovať molekulárne mechanizmy ako základ pre meranie a pochopenie rýchlosti starnutia, a jeho súvislosť s chronickými ochoreniami.

Zmeniť spôsob života je to najjednoduchšie, čo viete urobiť pre svoje zdravie.

Na nasledujúcich stranách sa dočítate, ktorých 7 najčastejších zlozvykov vám urýchľuje proces starnutia ►►►