Kolorektálny karcinóm si podľa Zdravia v Európskej únii ročne vyžiada viac ako 170-tisíc životov a predstavuje druhú najčastejšiu príčinu úmrtí na onkologické ochorenia. Napriek tomu, že Európsky parlament už pred viac ako desiatimi rokmi vyhlásil boj proti kolorektálnemu karcinómu, vysokú mieru úmrtnosti sa v niektorých členských krajinách nedarí znížiť.

Marec je mesiacom povedomia o kolorektálnom karcinóme. Slovenská gastroenterologická spoločnosť pripomína, že pre záchranu pacientov trpiacich rakovinou hrubého čreva má Slovensko pred sebou ešte veľa práce.

Stále viac chorých

Medzinárodná organizácia Spojená európska gastroenterológia (UEG) predpokladá, že prípady kolorektálneho karcinómu budúv nasledujúcom desaťročí naďalej pribúdať. Najnovšie štatistiky evidujú 6 percentný nárast novodiagnostikovaných prípadov kolorektálneho karcinómu medzi mladými ľuďmi.

Dôvodom je aj zvyšujúca sa životná úroveň. Globálna štúdia, na ktorú sa UEG odvoláva, preukázala priamu súvislosť medzi zavedením plošných skríningových programov a znížením úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Plošný skríning by pritom mohol znížiť úmrtnosť na kolorektálny karcinóm do roku 2030 o 27 percent. Plošný skríning však musí byť spojený s odbúraním bariéry strachu u pacientov podstúpiť preventívnu bezbolestnú kolonoskopiu, ktorú by hradili zdravotné poisťovne.

V štatistikách sme na smutných priečkach v úmrtnosti na kolorektálny karcinóm, riešenie máme pritom priamo pred očami – zlepšiť kvalitu a dostupnosť skríningových programov pre všetky vrstvy obyvateľstva, zabezpečiť úhradu bezbolestnej kolonoskopie a neustále informovať širokú verejnosť o dôležitosti prevencie a zdravého životného štýlu,“ uvádza prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Moderná medicína ponúka bezbolestnú kolonoskopiu, ktorá dokáže včas odhaliť nádorové ochorenie, zdravotné poisťovne ju však pacientom nehradia a odvolávajú sa na Katalóg výkonov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktoré v tejto oblasti neurobilo za ostatné roky žiadne pozitívne kroky,“ uviedol Hlavatý.

Ako sa tejto rakovine vyhnúť a ako zistiť, či vám nehrozí? Pokračovanie na ďalšej strane...