MENU
Menu

Zdravie 5 prekvapujúcich vlastností, ktoré sa dedia po rodičoch

O tom, že sa dedí farba očí, výška, tvar nosa či predispozícia na niektoré ochorenia dávno vieme. Vedeli ste však, že s genetikou súvisí aj to, ako sa správame a ako riešime mnohé životné situácie? Ponúkame vám prehľad piatich zaujímavých znakov, za ktoré sa môžeme „poďakovať" svojim predkom.

5 prekvapujúcich vlastností, ktoré sa dedia po rodičoch
Či ste domased, alebo cestovný maniak

Niektorí ľudia sú spokojní, ak môžu stráviť život na jednom mieste, iní dávajú prednosť cestovaniu po svete. Vedci vravia, že tento rozdiel súvisí s rôznymi variáciami génu dopamínového receptora. Určitá variácia tohto génu, DRD4-7R sa totiž spája so zvedavosťou a nepokojom a často sa označuje ako „gén hľadania".

Netradiční kríženci: Spoznáte ich všetkých?


Štúdie preukázali, že ľudia s týmto variantom génu majú dobrodružného ducha a sú viac otvorení novým skúsenostiam. Disponuje ním asi 20 percent ľudí na svete a najrozšírenejší je v krajinách, ktoré sú najďalej od Afriky. Uvedené zistenie počíta s predpokladom, že ľudský život sa začal v Afrike, preto tí, ktorí žijú od nej čo najďalej, sú potomkami ľudí, ktorí cestovali za novým domovom.

Ako rýchlo vytriezviete
Ak sa ráno po fláme zobudíte ako zbitý pes, nie je to len kvôli tomu, koľko ste deň predtým vypili. Nedávne štúdie ukázali, že vstrebávanie alkoholu, ako aj rýchlosť triezvenia priamo ovplyvňuje naša DNA. Niektorí ľudia majú v géne mutáciu, ktorá ovplyvňuje, akou rýchlosťou naše telo metabolizuje alkohol.

Farmy na orgány: Hybridy ľudí a zvierat sú blízko

Bohužiaľ, ľudia s touto génovou mutáciou majú často i súvisiacu mutáciu, ktorá drasticky spomaľuje proces po premene alkoholu na acetaldehyd, toxický enzým. Uvedený pár genetických mutácií spôsobuje, že človek síce pocíti účinky alkoholu rýchlejšie, ale najtoxickejší proces pri metabolizácii alkoholu je dlhší. Z toho vyplýva, že majitelia tohto génu sa opijú rýchlo a za málo peňazí, ale o to dlhšie sa dostávajú z opice.

Či potrebujete kávu

Niektorým ľudom stačia dva dúšky kávy na celý deň, iní by sa najradšej prisali na kávovar. Aj toto súvisí s genetikou. V roku 2016 vedci identifikovali gén PDSS2, ktorý ovplyvňuje spotrebu kofeínu. Nachádza sa síce v každej DNA, ale niektorí ľudia majú jeho varianty, ktoré sú aktívnejšie, preto kávu takmer nepotrebujú.

Najrozdielnejšie dvojičky na svete: Videli ste už niečo podobné?

Vedci sa domnievajú, že je to preto, lebo PDSS2 reguluje produkciu bielkovín, ktoré metabolizujú kofeín. Ľudia s aktívnejšou verziou PDSS2 cítia účinky kofeínu pomalšie a dlhšie, takže spotrebujú menej kávy. Tí, ktorí majú pomalší variant PDSS2 cítia účinok kofeínu rýchlo, ale rovnako rýchlo pominú aj jeho účinky. To vedie k tomu, že ľudia pijú viac kávy a iných kofeínových nápojov, aby sa cítili ostražití a čulí.

Do akej miery ste obľúbený a láskavý
Ak máte veľa priateľov, možno ste zdedili „gén popularity". Genetici identifikovali určité gény, ktoré spôsobujú, že ľudia sa správajú prívetivým spôsobom. Jedna zo štúdií preukázala, že popularita u mužov má silnú súvislosť s génom, ktorý ovplyvňuje hladinu serotonínu. Jeho vyššia hladina sa spája s impulzívnosťou, čo vedie k porušovaniu pravidiel a menšej obľúbenosti. V súčasnosti vedci skúmajú prepojenie tohto génu nielen s prívetivým správaním, ale aj vplyvom na atraktivitu pre ženy. Láskavosť zase súvisí s génom, ktorý súvisí s vyplavovaním oxytocínu. Jeho hladina určuje, koľko súcitu ste schopní poskytnúť druhým ľuďom.

Aký ste lenivý
Niektorí ľudia chodia do posilňovne každé ráno, zatiaľ čo iní považujú za najvyššiu formu fyzickej aktivity presun od gauča ku chladničke. Ak ste sa v tom spoznali, pravdepodobne ste svoju lenivosť zdedili. Výskum naznačuje, že naša DNA rozhoduje o tom, akí sme fyzicky aktívni. Vedci objavili oblasť genómu, ktorý ovplyvňuje úroveň ľudskej aktivity. Výskum realizovali na myšiach a potkanoch, ktoré sa správali diametrálne odlišne podľa toho, či daný genóm bol u nich aktívny alebo pasívny. Fungovalo to dokonca v rozsahu ich desiatich generácií.
DISKUSIA
1.12. 2017 13:00
Diskusia