Ako píše Zdravie, zimný čas sa na letný zmení zo soboty 25. marca 2023 na nedeľu 26.marca 2023. Hodinky si posunieme dopredu, z 2:00 hod. na 3:00 hod.

Posúvanie hodín zo štandardného na letný a naopak bolo navrhnuté ako spôsob optimalizácie denného svetla a úspory energie. Okrem pozitívnych prínosov však posun času môže prinášať aj zdravotné riziká či už krátkodobé alebo dlhodobé. Ohrozený môže byť metabolizmus či kardiovaskulárny systém.

Zmeny času v Európe

Kým v Amerike stále uvažujú nad zrušením striedania zimného s letným časom, v Európe je situácia odlišná. Nad zrušením striedania času sa síce chvíľu uvažovalo, ale už v roku 2021 sa v Európskej únii členské štáty dohodli, že tému odložia minimálne do roku 2027. Nedošlo totiž k zhode, ktorý čas si ponechať.

Kedysi pritom platil len zimný čas, od začiatku 20. storočia sa zavádzali a rušili zmeny v čase, až kým sa v rokoch 1976 až 1981 desať členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva nedohodlo a zosúladili svoje časové pásma. V Československu začal pravidelný letný čas platiť od roku 1979 a k jeho zavedeniu prispela energetická kríza. Od roku 1996 trvá letný čas 7 mesiacov, od posledného marcového víkendu až po posledný októbrový.

Článok pokračuje na ďalšej strane  ►►►