Medicínske zobrazovanie je spôsob, vďaka ktorému je možné uvidieť aj ľudské vnútro bez toho, aby sme museli do tela zasahovať. Používa sa pri klinickej analýze, ale aj ako pomôcka pri lekárskych zákrokoch.

Klasickými metódami sú napríklad röntgenové žiarenie, magnetická rezonancia, ultrazvuk, termografia alebo pozitrónová emisná tomografia. Všetky tieto metódy však popri novej vychytávke vyzerajú ako príbuzné z praveku. V Izraeli skúmajú holografické zobrazovanie, ktoré by dokázalo zobraziť žiadané predmety v podobe trojrozmerných hologramov.

Srdce vo vzduchu

Pomocou holografického zobrazovania by si napríklad lekár mohol srdce, ktoré plánuje operovať, najprv pozrieť zavesené niekde v priestore v 3D variante. S hologramom srdca by mohol dokonca voľne manipulovať, pootáčať ho, posúvať alebo na ňom niečo vyznačiť.

Takýmto spôsobom by si lekári mohli preštudovať rôzne ľudské orgány či tkanivá. Voľne zavesené vo vzduchu by sa tak mohli nachádzať pľúca, maternica, kosti, cievy a vlastne čokoľvek, čo ukrýva ľudská schránka. Na tieto hologramy je pritom možné pozerať sa priamo, netreba na to žiadne špeciálne okuliare. Ak by ste teda vtrhli do ordinácie lekára, ktorý si práve vo vzduchu obzerá čiesi semenníky, videli by ste to isté čo on.

Podivnosť sa už testuje

Táto technológia ani zďaleka nie je hudbou vzdialenej budúcnosti. Už ju úspešne začali testovať v izraelskom Rabin Medical Center v Petah Tikve. Lekári si mohli na základe 3D modelu ľudského srdca naplánovať, ako by vykonali chirurgické zákroky čo najmenej invazívnym spôsobom.

Sledovaný objekt sa v priestore objaví vďaka veľmi rýchlej tlači svetla. Lekár sa tak môže pozerať na dynamický vznášajúci sa obraz a s týmto obrazom môže aj manipulovať.

S testovaným srdcom sa mohol pohrať izraelský kardiológ Einat Birk. Manipuláciu so srdcom považoval za celkom intuitívnu a prirodzenú. Bodaj by nie, srdce, ktoré mal pred nosom, vyzeralo ako skutočné, preto nemal problém predstaviť si, ako by mala prebiehať miniinvazívna operácia. Lekár môže objektom nielen pohybovať, ale v prípade potreby ho môže aj otvoriť, aby nazrel do vnútornej anatómie. Lekárska holografia však nie je použiteľná len pre kardiológov. Veľmi by ju uvítali napríklad aj pôrodníci, ortopédi alebo neurochirurgovia.

Táto technológia by nemala pomáhať len lekárom, ale časom aj pacientom. Možno sa tak ešte dožijeme aj dňa, že si pacienti budú v obývačke premietať hologramy svojich kostier, aby tak porovnali pokroky pri naprávaní skoliózy.

Na trhu už čoskoro

Holografické zobrazovanie využíva dáta z iných systémov zobrazovania, napríklad z ultrazvuku, magnetickej rezonancie či z počítačovej tomografie (CT).

Namiesto jednoduchého vytlačenia potom špeciálny softvér spracuje dáta tak, aby sa zobrazovali vo forme hologramu. Na to, aby objekt získal túto formu, sa využíva elektro-optický systém, ktorý vytvorí hologram interferenciou svetelných lúčov z lasera alebo z iného svetelného zdroja.

Na trhu by sa mali prístroje na zobrazenie lietajúcich 3D orgánov objaviť už v priebehu nasledujúcich rokov.
Na začiatku by sa teda technológia mala využívať tam, kde je najväčšmi potrebná, v medicíne. Jej využitie je však veľmi široké. Časom sa určite dočkajú aj vášniví hráči počítačových hier. Nemenej lákavá môže byť technológia napríklad aj pre architektov, ktorý si na obzretie svojho výtvoru nemusia vytvárať miniatúrne makety, ale jednoducho ich svetelne vytlačia kdekoľvek do priestoru.