V sociálnych interakciách s ľuďmi predpokladáme, že vidíme svet zhruba rovnako, poznáme základné skutočnosti, slová znamenajú rovnaké veci a máme podobný názor na to, čo je správne a čo zlé. Pre ojedinelé podskupiny populácie sú však všeobecne známe veci veľmi rozdielne. Títo ľudia nemajú súcit a empatiu a emócie cítia len plytko. V extrémnych prípadoch im je jedno, či budete ich zásluhou žiť, alebo zomriete. Nazývajú sa psychopati.

Niektorí z nich sú násilníci, zločinci, vrahovia – ale zďaleka nie všetci sú takí. Profesor Robert Hare je kriminálny psychológ a tvorca psychodiagnostiky používanej na určenie psychopatie. Po celé desaťročia študoval ľudí a pracoval s nimi napríklad vo väzniciach. „Dnes ma omráči rovnako ako pred 40 rokmi , že je možné, aby boli ľudia tak citovo izolovaní, že môžu fungovať, ako by ostatní ľudia boli iba objekty, ktoré môžu byť manipulované a bez obáv zničené,“ hovorí.

Naše chápanie mozgu je stále ešte v plienkach. Len pred niekoľkými desaťročiami boli psychické poruchy vnímané ako charakterové odchýlky. Pomaly sa učíme prijímať duševné ochorenie rovnako ako ochorenie obličiek alebo zlyhanie pečene a poruchy osobnosti ako autizmus. Psychopat však vníma svet veľmi odlišným spôsobom. Je to ako s farboslepými ľuďmi, ktorí sa snažia pochopiť červenú farbu , ale v tomto prípade predstavuje červená emócie iných ľudí. Hareho test obsahuje zoznam 20 kritérií, z ktorých každé má svoje hodnotenie. Skóre 0 znamená, že sa na testovanú osobu nevzťahuje, skóre 1, ak to platí čiastočne a skóre 2, ak to platí úplne. Zoznam zahŕňa:

1. výrečnosť a povrchný  šarm

2. nekritické sebapreceňovanie

3. prefíkanosť a manipulatívnosť

4. patologické klamanie

5. emocionálnu povrchnosť

6. ľahostajnosť a nedostatok empatie

7. sklon k nude 

8. impulzivitu 

9. problémové správanie v ranom veku

10. mladistvú delikvenciu 

11. nedostatok ľútosti 

12. neochotu prevziať zodpovednosť za svoje konanie 

13. parazitický životný štýl 

14. nedostatok realistických dlhodobých cieľov 

15. nezodpovedné správanie 

16. neschopnosť kontrolovať vlastné správanie

17. rôzne trestné činy 

18. porušovanie podmienečného trestu

19. viacero manželstiev 

20. promiskuitné sexuálne správanie

Typickí psychopati ako sériový vrah a Jeffrey Dahmers by dosiahli hodnotenie 40. Už 30 alebo viac bodov vás kvalifikuje pre diagnózu psychopatia. Ale je to porucha, alebo len iný spôsob existencie? Existujú ľudia, ktorí sú podľa Hareho testu psychopatmi, ale nespôsobujú tým problémy. Často sú to naši priatelia, s ktorými je zábava. Vedci sa teraz pokúšajú vytvoriť miniatúrne mozgy z kmeňových buniek, ktoré by mohli pomôcť výskumníkom bojovať s neurologickými poruchami, akú má napríklad Britka Joanna Dennehy. V roku 2013 zabila troch mužov a len rok predtým jej diagnostikovali psychopatickú poruchu osobnosti. Americký masový vrah Ted Bundy, ktorý zabil najmenej 30 ľudí, o sebe povedal, že je najchladnokrvnejší bastard, akého môžete stretnúť. Jednoducho rád vraždí.

Mnohé psychopatické črty však nie sú nevyhnutne nevýhodné. Hare a jeho kolega Babiak napísali knihu Hady v oblekoch: Keď psychopati chodia do práce, v ktorej sa bližšie prizreli 203 firemným odborníkom a našli medzi nimi asi štyri percentá ľudí s kritériami dostatočne silnými pre označenie psychopat. Nedostatok morálnych zábran a ľahostajnosť k utrpeniu iných ľudí môžu byť prospešné, ak chcete uspieť v podnikaní. Psychopati dokonca pôsobia tak, že majú vyššie IQ než v skutočnosti, pretože nie sú obmedzení morálnymi obavami.