Villarroel oslávil vo februári 2010 40. narodeniny a od tohto dňa sa datuje jeho nevídaný experiment. Tvrdí, že mu od začiatku išlo najmä o dve veci: sebapoznanie a sebazdokonalenie. Približne každých 15 až 30 minút si zapisuje, kde bol, s kým sa stretol a čo robil. Vraj si najprv myslel, že mu to vylepší pamäť a zároveň pomôže lepšie si organizovať čas. A dnes po takmer desiatich rokoch tvrdí, že sa nemýlil.

Španielsky vedec chcel tiež zistiť, ako trávi čas a akým spôsobom to ovplyvňuje jeho náladu a celkový pocit šťastia. Chcete príklad? Spočiatku chodil do práce autom, ale potom si všimol, že v denníku má množstvo zápisov týkajúcich sa dopravy a ani jeden z nich sa nenesie v pozitívnom tóne. Keď mu znenazdajky naskočila červená, alebo keď ho niekto ohrozil nebezpečnou jazdou, Villarroel si to zapísal. Po vyhodnotení zápisov za určitý čas si vedec povedal, že bude radšej dochádzať na bicykli. A ako sa ukázalo, zlepšilo to aj celkový tón v jeho denníku.

V jednom z rozhovorov tiež uviedol, že vedenie si podrobného denníka zlepšilo jeho pracovný život. Počas prednášok i na konferenciách si začal všímať najrôznejšie detaily a na ich základe zavádzať pozitívne zmeny. Keďže je vedcom, všetky dáta má nielen na papieri, ale aj v Exceli. Môže preto pohodlne sledovať, koľko času venuje jednotlivým projektom.

Bežný deň tohto chronického zapisovača začína tým, že si ešte večer naplánuje, čo bude robiť po prebudení. Od rána potom každých 15 až 30 minút píše o tom, čoho je súčasťou, a je jedno, či je to čosi nové a vzrušujúce, alebo dobre známe a obyčajné. Aj také státie v rade pri pokladni mu stojí za zmienku.

„Môžem sa pozrieť na hocaký deň za posledných desať rokov a viem si ho živo vybaviť,“ tvrdí Villarroel. „Na druhej strane si pamätám len skutočne dôležité udalosti, ktoré sa mi stali medzi 30. a 40. rokom života. A ani na tie si nespomínam úplne do detailu.“

Za posledných desať zapísal vedec 307 denníkov. Podľa vlastného odhadu strávi písaním len asi hodinu denne. Strata času? Podľa Villarroela nie, pretože vďaka denníku tak zlepšil vlastný časový manažment, že získal denne podstatne viac než 60 minút. Navyše mu to vraj pomáha prežívať život intenzívnejšie. A to sa oplatí.