Geospiza difficilis žije na súostroví Galapágy, konkrétne len na dvoch maličkých ostrovoch Wolf a Darwin, ktoré zaberajú plochu len jeden kilometer štvorcový. Na prvý pohľad vyzerá nevinne a bezbranne, no má mimoriadne ostrý zobák, ktorý nepoužíva len na to, aby sa kŕmila orieškami a ovocím. Prezývku „upírska pinka“ si nevyslúžila náhodou. Keď nemá k dispozícii inú potravu, kŕmi sa krvou väčších vtákov.

Najčastejšími korisťami pinky ostrozobej sú sula galapágska a sula modronohá. Sú podstatne väčšie než malý upír, ale málokedy kladú odpor. Zrejme preto, že pinky sú známe oveľa častejšou činnosťou, ktorá sa podobá na pitie krvi. Väčším vtákom totiž vyďobávajú z kože parazity. Preto suly nevnímajú kŕmenie pinky ako hrozbu.

Pitie krvi prebieha nasledovne: upírska pinka pristane na chrbte suly a malým ostrým zobákom tak dlho ďobe do kože, kým sa nepretrhne. Potom sa začne kŕmiť krvou.

Nik presne nevie, prečo sa u pinky ostrozobej vyvinula chuť na krv. Predpokladá sa, že v priebehu tisícročí niektoré jedince vyďobávali parazity príliš silno a nechtiac prerazili väčšiemu vtákovi kožu. Postupne sa ukázalo, že krv je vhodným výživovým doplnkom a jej konzumácia sa stala evolučnou výhodou.

Podobné správanie je u operencov mimoriadne zriedkavé a v rámci ostrovov Wolf a Darwin je absolútne unikátne. Treba však podotknúť, že hoci tento stravovací návyk pinky ostrozobej vyznieva brutálne, v skutočnosti, hoci má upírsku prezývku, prežije malý operenec aj bez krvi. Na rozdiel od „skutočných“ upírov, o ktorých si naši predkovia mysleli, že bez ľudskej krvi nedokážu existovať. Ku konzumácii krvi sa pinka uchyľuje len vtedy, keď nemá dostatok iných potravinových zdrojov.