Cesta do Atlantídy
Neďaleko ostrova Bimini na Bahamách bola objavená zaujímavá cesta, ktorá sa začína a končí bez nejakého špeciálneho zmyslu. Cestu objavil Joseph Mason Valentine v roku 1968 a podrobnejšie skúmanie poukazuje na infraštruktúru, v ktorej okolí sa nachádzali stavby a dokonca sa cesta spája aj s tajomnými pyramídami objavenými okolo ostrova Berry. Mnoho týchto „náhod“ aj usporiadanie infraštruktúry a celkové klimatické podmienky naznačujú, že práve toto mohla byť cesta do bájnej Atlantídy.

Podmorské pyramídy
Dodnes nemáme úplne vysvetlený vznik egyptských či juhoamerických pyramíd a do tejto koláže sa pridávajú aj záhady pyramíd Jonaguni Džima pri japonskom pobreží. Vedec Masaaki Kimura ich výskumu venoval dve dekády svojho života.

Najprv sa predpokladalo, že ide o stavby staré viac ako desaťtisíc rokov, neskôr sa podarilo skresať odhady na tri až päťtisíc rokov, no ich význam aj civilizácia, ktorá za nimi stojí, ostávajú záhadou. Sú dokonca „vedci“, ktorí tvrdia, že pyramídy sú záležitosťou náhody. No náhoda obvykle nemá takto presné stavebné plány.

Ruiny v okolí Malty
Zaujímavosťou je, že ďalším miestom, ktoré sa spája s Atlantídou nie sú tropické destinácie, ale turisticky atraktívna oblasť Malty. V roku 1999 potápači objavili podmorské chrámy Gebel Gol-Bahar.

O chrámoch dodnes nie je k dispozícii žiadny ucelený vedecký výskum. Tie čiastkové podporujú rôzne tvrdenia. Od tých, ktoré tvrdia, že ide o mesto, ktoré bolo zasiahnuté biblickou potopou. Iní vychádzajú z Platónových spisov a posvätné miesto Atlantídy necielia na Bahamy, ale práve k pobrežiu Malty.

Mahabalipuramu
Ide o vyhľadávané indické miesto plné nadzemných chrámov. Ponory v jeho okolí však poukázali, že stopy dávnej minulosti neostali len na súši.

Podmorský svet odhalil mnoho chrámov a štruktúr, ktoré naznačujú čulý náboženský život ešte v časoch, keď okolitá oblasť nebola zatopená. Aj predchádzajúce civilizácie tak toto miesto označili ako magické. Rovnako, ako je tomu dodnes.

Pyramídy na západnom pobreží Kuby
Na tomto mieste by pyramídy čakal málokto. A predsa sa vynorili. Hoci nie tak celkom, bolo ich potrebné objaviť pod morskou hladinou. Ide o  kolekciu pyramíd a budov radených do premyslených štruktúr.

Vek stavieb sa odhaduje na päťtisíc rokov, ale objavili sa aj hlasy, že môže ísť o stavby staré aj 50-tisíc rokov. Miesto potvrdzuje dohady, že kedysi spájali Kubu a Peru nielen obchodné, ale aj duchovné cesty.