Alkoholizmus
Mnohí z nás v úvahách spájajú alkoholizmus s finančným stresom a nižšími príjmami. Aj keď medzi nimi môže existovať určitá súvislosť, opakované výskumy preukázali, že alkoholizmus je oveľa rozšírenejší v bohatších častiach spoločnosti. Štúdie na túto tému vykonali vo viac ako 40 krajinách Európy. Všetky dospeli k záveru, že bohatí pijú oveľa viac ako chudobní, čo jednoznačne súvisí s prístupom k alkoholu. Bohatí ľudia pijú veľa, pretože im zvýši viac peňazí na alkohol a ich životný štýl sa spája s väčšou konzumáciou kvalitného alkoholu.

Úzkosť
Niet pochýb o tom, že byť bohatým zmierňuje životný stres, čo zas zvyšuje celkovú úroveň spokojnosti so životom. Napriek tomu bohatstvo nie je zárukou duševného zdravia. Úroveň našej psychiky nezávisí len od výšky majetku. Príliš bohatí ľudia majú niekedy problém prispôsobiť sa bežnému životu. Jedna štúdia napríklad zistila, že mladí ľudia žijúci v zámožných rodinách častejšie vykazujú indikátory problémového prispôsobenia, trpia úzkosťami, depresiami, narcizmom a zneužívaním návykových látok.

So šťastím je to ošemetné
Často si myslíme, že väčšina našich problémov by sa vyriešila, keby sme prišli k väčšej sume peňazí. Zbohatnutie však neznamená automatické vyriešenie krátkodobých či dlhodobých problémov. Naše celkové šťastie zo zarobených peňazí sa zvyšuje po určitý bod, čo dokazujú aj výskumy. Aj keď je pravda, že zarábať viac peňazí prináša vyššiu úroveň šťastia, platí to iba dovtedy, kým nedosiahneme určitú sumu, potrebnú k spokojnému živobytiu. Ak niekto zarába 700 eur, bol by určite šťastnejší, keby zarábal 1500 eur. Ale keby zarábal šesťtisíc eur, nebol by menej šťastný ako ten, kto by zarábal osemtisíc eur. Rovnako platí, že človek s majetkom desať miliónov eur bude pravdepodobne rovnako šťastný ako ten so 100 miliónmi dolárov. 

Nuda a depresia
To, čo mnohých ľudí láka na zbohatnutí je, že by už nikdy nemuseli pracovať. Na jednej strane je pravda, že by mali viac času pre seba a veci, na ktoré im kvôli práci neostáva čas, no na strane druhej by sa časom v ich živote rozhostila nuda. Podľa mnohých milionárov je práve nuda jedna z najväčších nevýhod zarobenia obrovského balíka peňazí. Práca je totiž dôležitá v živote človeka bez ohľadu na výšku jeho príjmu či výhry. Poskytuje nám nielen jedlo a prístrešok, ale aj sebarealizáciu a pocit užitočnosti. Ak to v živote človeku chýba, príde nuda a depresia.

Nižšia empatia
Niektoré výskumy naznačujú zaujímavú vec. Čím viac peňazí a moci človek získa, tým je menej empatický k iným ľuďom. Odborníci vravia, že bohatých k tomu vedú aj evolučné dôvody. Úspešní lovci či zberači boli úspešní preto, lebo sa nenechali rozptyľovať empatiou voči slabším, zraneným alebo neúspešnejším. Ohrozili by tým svoj úlovok alebo bezpečnosť ostatných. Znížená empatia tak pomáha vodcom zlepšovať sa a byť ešte úspešnejšími.

Nevšímavosť a narcizmus
V poslednej dobe rastie počet výskumov, ktoré poukazujú na to, že bohatí ľudia vnímajú svojich blížnych inak než bežní ľudia. Vedeli ste, že bohatí ľudia nevedomky nevenujú skoro žiadnu pozornosť okoloidúcim na ulici? Rovnako platí, že ľudia z vyšších sociálnych vrstiev nedokážu tak dobre čítať emócie z tváre iných ľudí ako chudobnejší ľudia. Sú viac zahľadenejší do seba, čo sa v opakovaných experimentoch spájalo s vyšším výskytom narcizmu u bohatých ľudí ako u chudobných. Keďže bohatí nikdy nevedia, či ich okolie má rado iba kvôli peniazom alebo z iných dôvodov, zameriavajú sa viac na seba, čo časom vedie k egocentrizmu.

Stres a strach
Bohatstvo často prináša záväzok v podobe očakávaní. Vytvára tlak na prijatie správnych finančných rozhodnutí, napríklad o tom, ako peniaze spravovať, míňať, či odovzdávať budúcim generáciám. Je to určitý stupeň strachu. Bohatí ľudia sa obávajú, že ich potomkovia budú mať toľko peňazí, že nebudú mať motiváciu pracovať kvôli zárobku a nebudú mať zmysluplný život. Na jednej strane je pre nich nesmiernou úľavou, že dokážu potomkom zabezpečiť kvalitu života, štúdia i voľného času. Na druhej strane sa boja, že ich deti nebudú mať žiadne ambície a ciele, ktoré by skutočne túžili dosiahnuť.