Menu
Ilustračný obrázok

Kvíz Kvíz: Každý vodič by mal odhaliť pravdivé a nepravdivé tvrdenia o zákone o cestnej premávke

1 z 12 Dať prednosť v jazde je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

2 z 12 Vodič je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre chodcov.

3 z 12 Vodič nesmie prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám, no smie obmedzovať plynulosť cestnej premávky.

4 z 12 Vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, s výnimkou chodcov.

5 z 12 Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.

6 z 12 Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

7 z 12 Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na ľubovoľnom mieste jazdného pruhu.

8 z 12 Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

9 z 12 Vodič nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti.

10 z 12 Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy po začatí jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy.

11 z 12 Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú v skupinách, ale jednotlivo.

12 z 12 Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.