Niektorí ľudia tvrdia, že ilumináti ovládajú svet, iní, že vôbec neexistujú. Kolujú chýry, že v ich područí vznikali svetové sprisahania a vraj aj súčasná pandémia akoby mala ich rukopis. Existujú však vôbec? Kto sú ilumináti a ide vôbec o spolok alebo len o synonymum zla vo svete?

Skutočne existovali
Oficiálne zmienky o nich sa však v súčasných kronikách nevedú. Je známe, že išlo o rád, ktorý sa zrodil v 15. storočí v Španielsku a inšpiroval sa kresťanským gnosticizmom a egyptským hermetizmom. Zasvätení mali možnosť beztrestne hrešiť. Ich duše akoby boli nad telom, preto ich nepoškvrnilo hriechom nič - ani skupinový sex či rôznorodé rituály, ktoré zvyčajne súviseli s erotikou. Niet div, že rád sa dosť rýchlo rozšíril.

Záhady z histórie
Záhady z histórie
Zdroj: Anonymous

Oficiálne zanikli
Je to pravda, lebo zakladateľov a hlavných predstaviteľov rádu v roku 1529 zbičovali a uvrhli do väzenia za „pokrútenú“ vieru. Ich myšlienky však mohli pretrvávať až do súčasnosti a z prívržencov, ktorí sa cítili bez hriechu, mohli vzniknúť ďalšie organizácie. No to, že v 16. storočí polorozpadnutý tajný rád uchopil kormidlo sveta, je viac ako nepravdepodobné.

Moderní ilumináti
Ak sa prenesieme zo Španielska do Bavorska, aj tu sa objavil rád, ktorý prebral meno iluminátov. Lenže ani ten nemal dlhú históriu. Nemeckí ilumináti oficiálne skončili v polovici 80. rokov 19. storočia. V roku 1785 totiž vytvorila bavorská vláda zákon zakazujúci všetky tajné spoločnosti. Odvtedy sa hnutie už začalo rozpadať. Možno niektoré fragmenty prežili, ale rozhodne neovládajú svet.

Žiadna elita
Konšpirační teoretici radi označujú za iluminátov najvplyvnejších a najbohatších ľudí planéty. Pravda je však inde. Pôvodní ilumináti boli väčšinou chudobní. Mnohých spájalo skromné prostredie a túžba vymaniť sa z neho aj prostredníctvom rituálov. Sexuálne orgie zasa predstavovali osvieženie bežného života. Je takmer nemožné, aby sa práve z tejto skupiny ľudí za päť storočí stali vládcovia sveta.