Menu
Poznáte správne odpovede?

Kvíz Viete aspoň trochu po nemecky? Tento kvíz by mohli dať aj tí, ktorí sa tento jazyk neučili

Uhádnete všetky správne odpovede? Ak poznáte farby v nemčine, nebude to žiaden problém.

1 z 9 Červená

2 z 9 Zelená

3 z 9 Modrá

4 z 9 Biela

5 z 9 Čierna

6 z 9 Žltá

7 z 9 Hnedá

8 z 9 Sivá

9 z 9 Fialová