Menu

Kvíz Aké pokuty vám môžu dať policajti? Toto by mal vedieť každý vodič, otestujte sa v kvíze

Či už ste prekročili rýchlosť v obci alebo mimo obce, nezastali na stopke alebo nerešpektovali zákaz predchádzania, v tomto kvíze si budete môcť otestovať svoje znalosti o výškach pokút, ktoré vám hrozia za rôzne priestupky a prehrešky.

1 z 12 Za nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ môže byť vodič potrestaný:

2 z 12 Za nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz predchádzania“ môže byť vodič potrestaný:

3 z 12 Nezastavenie na značke „STOP“ a následné ohrozenie účastníka dopravnej premávky je trestané pokutou vo výške:

4 z 12 Za nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez prechod pre chodcov hrozí pokuta vo výške:

5 z 12 Jazda v protismere v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach môže byť potrestaná pokutou:

6 z 12 Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať je potrestané:

7 z 12 Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci o viac ako 11 km/h až 15 km/h sa trestá pokutou v rozmedzí od:

8 z 12 Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania je potrestané:

9 z 12 Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané vám hrozí pokuta vo výške:

10 z 12 Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi je potrestané pokutou vo výške:

11 z 12 Za vyhadzovanie predmetov z vozidla vás môžu policajti potrestať pokutou vo výške:

12 z 12 Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti mimo obce o viac ako 46 km/h až 50 km/h sa trestá pokutou v rozmedzí od: