Poistite si všetko 

Poisťovne dnes majú obvykle pre majiteľov domov a bytov komplexný balík poistenia. Je potrebné si však dať pozor na to, či si poisťujete nehnuteľnosť aj domácnosť. Pretože v tom je malý, ale nie zanedbateľný rozdiel. Pri poistení domácnosti máte poistené všetko vybavenie, ale napríklad aj televíziu či tablet. Pri poistení nehnuteľnosti napríklad steny, priečky a všetko, čo je súčasťou nehnuteľného majetku. Preto je, samozrejme, pri poistnej udalosti rozumné mať poistené obe súčasti vášho bývania. 

Určite si poistku aktualizujte

Je to tak trochu ako softvér v počítači. Pre lepšiu ochranu je potrebné vykonávať pravidelnú aktualizáciu. S poistením domácnosti to však takto nerobíme. Ceny bytov a domov pritom rastú závratným tempom. Preto ak ste si dom poisťovali napríklad na 50 000 eur pred dvadsiatimi rokmi, tak verte, že táto suma by vám už nestačila možno ani na opravu strechy. Preto je potrebné poistku pravidelne aktualizovať. A to rovnako tak aj pri rekonštrukcii, alebo obnove vybavenia. Pretože v opačnom prípade sa môže stať, že pri poistnom plnení dostanete síce peniaze, ale v takej malej výške, že na rekonštrukciu a náhradu poškodených vecí to stačiť nebude.