Komáre, predaj Louisiany a slobodné Haiti

Po pokuse potlačiť prvú úspešnú vzburu otrokov na svete na ostrove Haiti Napoleon Bonaparte predal územie Louisiany Spojeným štátom a Haiti sa v roku 1804 stalo prvým nezávislým čiernym národom v západnom svete. St. Domingue, ako sa vtedy krajina volala, trpelo obrovským množstvom komárov, ktoré spôsobili mnoho úmrtí počas haitskej revolúcie v roku 1791. V dôsledku žltej zimnice a malárie podľa odhadov generála Charlesa Leclerca, veliteľa francúzskych síl na ostrove, zomieralo 100 až 200 mužov denne. 2. novembra 1802 podľahol chorobe aj generál. Okrem toho zomrelo viac ako 24-tisíc kolonialistov, zo 40-tisíc tamojších obyvateľov v boji proti haitských bojovníkov za slobodu a v dôsledku žltej zimnice. Na ostrove bola v tom čase ohromná populácia 500-tisíc otrokov, z nich 100-tisíc zahynulo v boji za nezávislosť. Napoleon znížil vojnové finančné straty, keď v decembri 1803 predal kolóniu Louisiana s rozlohou 2,14 milióna kilometrov štvorcových Amerike za 15 miliónov dolárov. Ide o jeden z najlacnejších obchodov s pozemkami v svetových dejinách.

Čierny mor priniesol ekonomickú silu nižším triedam

Čierny mor sa v rokoch 1347 až 1351 rozšíril z ošarpaných dokov v Taliansku do mrazom zasiahnutých plání Ruska. Blchy preniesli chorobu z hlodavcov na ľudí a v dôsledku nej zomrelo takmer 20 miliónov ľudí. Niektorí odhadujú, že číslo je ešte vyššie - až 28 miliónov. Táto katastrofa zničila síce konfliktnú, ale prekvitajúcu spoločnosť a pripravila pôdu pre vznik ešte prosperujúcejšej sociálnej štruktúry. Pred čiernym morom sa deväť z desiatich ľudí živilo ako poľnohospodári. Plodiny boli vo všeobecnosti nekvalitné kvôli vysokému dopytu aristokracie, hrozba prepadnutia pôdy viedla k zlým pracovným podmienkam a úrode. Morová epidémia zdecimovala takmer tri štvrtiny európskeho obyvateľstva, vrátane triedy vlastníkov pôdy. Po vymretí časti obyvateľstva došlo k „ozdraveniu“, keďže zostávali vyššie zásoby obilia, menší počet obyvateľov znamenal vyššie mzdy pre tých, ktorí prežili. Plodiny ako olivy, hrozno, jablká, hrušky a chmeľ sa stali bežnejšími a farmári sa mohli starať o vlastné zisky. Vznikla obchodná trieda, ktorá vytvorila rané prvky strednej triedy.

Čierny mor prispel k rozvoju vysokoškolského vzdelávania

Mnoho mníšok a svätých mužov zomrelo kvôli čiernemu moru. Keďže v tom čase chýbala medicína a všeobecné vedomosti, katolícka cirkev posielala svojich služobníkov do nemocníc a ošetrovní, aby chorých uzdravovali mocou Božou. To však len prispelo k ich zvýšenej úmrtnosti, keďže napriek viere v Pána neboli voči chorobe imúnni. Aby si cirkev vynahradila straty a rýchlo vychovala ďalších duchovných, po prvýkrát vznikli mnohé nové univerzity. Navyše mnohí pedagógovia zomreli počas bubonického moru a vzdelávacie štandardy prudko klesli. Pokrokovo zmýšľajúci príslušníci vyššej triedy často zakladali strediská vyššieho vzdelávania, aby prispeli k riešeniu oboch problémov. Napríklad Trinity Hall z Cambridgeskej univerzity založil v roku 1350 biskup z Norwichu, William Bateman.

Americká občianska vojna a industrializácia USA

Americká občianska vojna s viac ako 600-tisíc obeťami predstavuje najväčšiu stratu amerických životov na pôde Spojených štátov. Poľnohospodárstvo a primárne ekonomika južných štátov založená na otrokoch sa rozpadla a priemyselný sever prevzal kontrolu nad kedysi rozdeleným národom. Povojnové hospodárstvo zaznamenalo rozmach, keď sa mnoho južných robotníkov presťahovalo za prácou na sever a uzavreté vojnové hospodárstvo sa skončilo. Spojené štáty čoskoro predbehli produkciu mnohých západoeurópskych krajín. Spolu s nepretržitými vlnami prisťahovalectva a väčšou pracovnou silou to viedlo k rastu vývozu potravín, surovín, textilu a remeselného tovaru do iných krajín. Hoci občianska vojna neukončila rasové napätie v Spojených štátoch a industrializácia spôsobila klimatické zmeny, ktoré vidíme dnes, spôsobila mocenský pokrok. A to prispelo k vzniku mnohých z moderných zariadení, ktoré často považujeme za samozrejmosť.

Sanitka vznikla vďaka americkej občianskej vojne

V roku 1864 Kongres Spojených štátov amerických vytvoril armádny sanitný zbor Únie, ktorý mal rýchlo odviesť zranených vojakov z bojiska do bezpečia. Hoci nešlo o prvú záchrannú službu vo svetovej histórii, prvá civilná záchranná služba vznikla v Londýne v roku 1832, bol to začiatok modernej sanitky, ktorá dodnes zachraňuje nespočetné množstvo životov. Prvú nemocničnú civilnú záchrannú službu ponúkla nemocnica v Cincinnati v štáte Ohio v roku 1865. V roku 1869 bývalý chirurg Edward B. Dalton, začal poskytovať službu v nemocnici Bellevue v New Yorku. V dôsledku ekonomického rozmachu a industrializácie po občianskej vojne sa americké záchranné služby rýchlo rozrástli a nastavili latku pre súčasnú nemocničnú prepravu pacientov.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 16. decembra 2023.