Pred dvoma rokmi sme v PaR písali vtedy o dvadsaťročnej jelenici a  vyzvali čitateľov, aby nám dali vedieť, ak náhodou poznajú ešte staršieho jedinca jelenej zveri. Rovesníka sme jej nenašli. Minulý rok, keď mala naša jelenica 21 rokov, sme výzvu zopakovali, na čo nás kontaktovali niekoľkí poľovníci a farmári s informáciami o jeleniciach, no tie boli o čosi mladšie.

Fotogaléria TU!

V PaR 2/2020 sme predstavili i  mláďatá „Matuzalemky“ západoeurópskeho pôvodu, narodenej v máji 1999. Väčšinu svojho života strávila na Medzinárodnom pracovisku výživy a ekológie zveri, ktoré bolo založené ako spoločná experimentálna báza Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri a Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Pracovisko vzniklo pred 22 rokmi a presne taký vek dosiahla v máji jelenica, ktorá stála pri jeho zrode. Celý život aktívne participovala na poľovníckom a farmárskom výskume. Ostatné dva roky trávi jeseň svojho života v partnerskom chovateľskom zariadení, z ktorého pochádzajú aj priložené fotografie. Je najstaršou jelenicou na Slovensku. Nielen momentálne.

Vek 22 rokov bol u nás zdokumentovaný pri jelenej zveri prvýkrát. Jelenia zver je mimoriadne vitálna a  pri správnej výžive aj odolná proti ochoreniam. Takéto jedince sa vo vhodnom prostredí dožívajú vysokého veku a zároveň sa dlho zapájajú i do reprodukcie. Naša jelenica porodila naposledy ako sedemnásťročná. Zo slovenskej chovateľskej praxe však máme správu o pôrode 18-ročnej jelenice, čo korešponduje s našimi poznatkami z jeleních fariem v Škótsku. Zo slovenských revírov vieme o 15-ročnej jelenici s mláďaťom. Pochopiteľne, údaje sa ľahšie získavajú z oplotených chovov.