Pomalé krájanie (ling-či)

Pomalé krájanie bola brutálna metóda popravy používaná v Číne, pri ktorej obeť utrpela množstvo rezných rán, kým zomrela na stratu krvi. Kati mali za úlohu urobiť čo najviac rezov a odstrániť plátky mäsa bez toho, aby obeť zabili. Trest nazývali aj „smrť tisíckami rezov“. Metódu lingchi používali od 10. storočia a zakázali ju až v roku 1905. Niektoré záznamy prezrádzajú, že obete utrpeli pred smrťou až tritisíc rezných rán. Niekedy odsúdení dostali ópium, ale či to stačilo na znecitlivenie, vážne pochybujeme. Lingchi bol zároveň jednou z konečných foriem piatich trestov, pričom stupeň závisel od závažnosti priestupku. Išlo o celý rad represívnych opatrení, vrátane amputácie nosa alebo chodidiel, vyhnanstva, tetovania, dokonca aj kastrácie.

Pílenie na polovicu

Počas stredoveku odsúdených v Európe pílili na smrť za spáchanie zločinov, ako bolo napríklad čarodejníctvo, cudzoložstvo, vražda, rúhanie a krádež. Kým Rímska ríša uprednostňovala horizontálne rozpílenie na polovicu, Číňania obete zavesili za nohy a pílili vertikálne. V dôsledku toho obeť trpela dlhšie, lebo tým, že fungoval prietok krvi do mozgu, obeť bola pri vedomí. Podľa historických dokumentov českého husitského reformného hnutia odsúdeným najprv odrezali ruky a nohy, následne im rany zapálili fakľou a až potom ich rozrezali na polovicu.

Poprava slonom

Túto formu trestu známu ako gunga rao väčšinou používali v Ázii. Napríklad v Indii existujú dôkazy, že metóda bola formou trestu smrti už od stredoveku. Obeťami často boli nepriateľskí vojaci alebo civilisti, ktorí spáchali krádeže, daňové úniky a vzbury. Napriek tomu, že existovalo množstvo zvierat, ktoré mohli popravu realizovať, slony boli v oblasti mučenia a zabíjania zločincov veľmi učenlivé. Nebolo ťažké vycvičiť ich, aby rozdrvili končatiny obete predtým, ako jej zasadili smrteľný úder do hlavy. Jedným z príkladov popravy slonom bol francúzsky cestovateľ Francois Bernier. Pri poprave ho najprv slon celého dorezal čepeľami priviazanými ku klom.

Obesenie, ťahanie a štvrtenie

Podľa anglického práva bol trest pre muža, ktorý spáchal velezradu naozaj tvrdý. Až do roku 1870 odsúdenca priviazali k saniam alebo ku koňom, ktoré ho ťahali na miesto popravy. Predtým, ako zomrel, zločincovi odrezali genitálie a vypitvali brucho. Vnútorné orgány vyhodili a telo rozštvrtili. Hlavu a jednotlivé končatiny uvarili, aby zabránili hnitiu a vystavili ich na mestských bránach ako varovanie pre všetkých, ktorí by chceli spáchať vlastizradu. Táto sadistická metóda prvýkrát vznikla v roku 1241, keď potrestali Williama Mauricea za pirátstvo. Zákon o vlastizrade z roku 1814 formálne zakázal tento spôsob popravy a nahradil ho obesením a posmrtným sťatím.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 8. júna 2023.