Pokuta za prekročenie rýchlosti

Dnes sa rozdávajú v tisícoch po celom svete. Ktorá bola ale tá úplne prvá pokuta? Hoci sa Karlovi Benzovi pripisuje zásluha za vynájdenie prvého moderného automobilu na svete v roku 1886, trvalo ďalších desať rokov, kým niekto dostal pokutu za prekročenie rýchlosti. Pravdepodobne úplne prvú pokutu dostal Angličan Walter Arnold 28. januára 1896. Po malej naháňačke sa podarilo usvedčiť vodiča, že prekročil povolený limit štyrikrát.

Prvý prd v literatúre

Slovo prd bolo rovnako obskúrne ako samotné jeho prevedenie. Dlho bolo tabu vôbec sa o prde zmieniť. Teda až do 13. storočia. Prvý raz sa toto slovo objavilo v piesni Sumer Is Icumen In. No a zaujímavé je, že ide o najstaršiu pieseň nahratú pieseň v anglickom jazyku a rovno sa použilo aj slovo súvisiace s plynatosťou. Pieseň, pochádza z obdobia okolo roku 1261. Opisuje veľa vecí, ktoré možno zažiť počas krásneho stredovekého anglického letného dňa a medzitým sa spomenú aj prdy.

Prvá amputácia

Zaujímavosťou je, že vedci boli v roku 2020 poriadne prekvapení tým, čo našli v jaskyni na Borneu. Objavili 31-tisíc rokov starú kostru mladého človeka, ktorému amputovali ľavú nohu. Vedci zistili, že veľmi čistý rez do kosti môže znamenať iba amputáciu. Nielenže to ukazuje, že naši predkovia vedeli, ako odstrániť infikované alebo zranené končatiny pred desiatkami tisíc rokov, ale aj to, že už títo primitívni ľudia boli ochotní starať sa o chorých a zranených. 

Prvý sponzoring

Dnes sa prakticky žiadne športové podujatie nezaobíde bez partnerov a sponzorov. No na začiatku to všetko odpískali Rimania. Už v starovekom Ríme mali totiž gladiátori sponzorov. Avšak namiesto sponzorovania jednotlivých gladiátorov sponzori platili za školiace domy, ktoré ich pripravili na arénu. Školenie a strava gladiátorských otrokov neboli lacné, takže mená sponzorov boli namaľované veľkými a jasnými písmenami na plaketách propagujúcich gladiátorské hry.

Prvý automat

Stoja na každom roku a na každej stanici, ich korene sú však v Alexandrii. Už v 1. storočí nášho letopočtu mali chrámy v Alexandrii problém. Návštevníci chrámu si  naberali viac svätenej vody ako zaplatili, čo malo za následok problémy so zásobovaním. Matematik a inžinier Herón z Alexandrie preto prišiel s nápadom na automat. Mechanizmus fungoval takmer presne tak ako dnešné. Návštevník hodil mincu do štrbiny na vrchu stroja, ktorá spadla do malej misky pripevnenej k páke. Potiahnutím páky sa otvoril ventil na výdaj stanoveného množstva svätenej vody.