Ilumináti skutočne existovali

Oficiálne zmienky sa o nich ale v súčasných kronikách nevedú. No je známe, že išlo o rád, ktorý sa zrodil v Španielsku v 15. storočí. Bol inšpirovaný kresťanským gnosticizmom a egyptským hermetizmom. Zasvätení mali možnosť beztrestne hrešiť. Ich duše akoby boli nad telom a preto ich nepoškvrnilo hriechom nič, ani skupinový sex alebo rôznorodé rituály, ktoré obvykle súviseli s erotikou. Niet divu, že rád sa dosť rýchlo rozšíril.

Oficiálne zanikli

Je to pravda, pretože zakladatelia a hlavní predstavitelia rádu boli v roku 1529 zbičovaní a uvrhnutí do väzenia za svoju „pokrútenú“ vieru. Pravdou však je, že myšlienky mohli pretrvávať až do súčasnosti a z prívržencov, ktorí sa cítili bez hriechu, mohli vzniknúť ďalšie organizácie. No to, že v 16. storočí, polorozpadnutý tajný rád uchopil kormidlo sveta, je viac ako nepravdepodobné.

Žiadna elita

Konšpirační teoretici označujú za iluminátov najvplyvnejších a najbohatších ľudí planéty. Už tradične sedia na kresle hlavných predstaviteľov ruský a americký prezident, ale aj miliardári z rebríčka najbohatších. Pravda je však inde. Pôvodní ilumináti boli väčšinou chudobní. Mnohých spájalo skromné prostredie a túžba vymaniť sa z neho aj prostredníctvom rituálov. Sexuálne orgie zasa predstavovali osvieženie bežného života. Je však nepravdepodobné, že práve z tejto skupiny ľudí by sa za päť storočí stali vládcovia sveta.

Moderní ilumináti

Ak sa prenesieme zo Španielska do Bavorska, tak aj tu môžeme naraziť na rád, ktorý prebral meno iluminátov. Lenže ani ten nemal dlhú históriu. Nemeckí Ilumináti oficiálne skončili v polovici 80. rokov 19. storočia. V roku 1785 totiž vytvorila bavorská vláda zákon zakazujúci všetky tajné spoločnosti. Od tohto bodu sa hnutie už začalo rozpadať. Možno niektoré fragmenty prežili, ale rozhodne neovládajú svet.

Ide skôr o synonymum

Milovníci konšpirácií nebudú súhlasiť, ale je viac ako pravdepodobné, že pojem ilumináti sa začal používať vzhľadom na pohnutú povesť iluminátov a ich nekalých praktík. Či ilumináti skutočne existujú alebo nie sa nedá určiť. Avšak ak aj fungujú, majú pravdepodobne takú moc ako spolok tínedžerov, čo si práve zakladá magický klub.