Menu

Kvíz Kvíz I Test z autoškoly

1 z 10 Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

2 z 10 Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

3 z 10 Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

4 z 10 Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

5 z 10 Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

6 z 10 Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

7 z 10 Hranicou križovatky sa rozumie

8 z 10 Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

9 z 10 Na priechode pre chodcov sa chodí

10 z 10 Prívesy za osobné automobily