Severná pologuľa sa v spomínanom období zmietala v chladných a vlhkých letách a dlhých studených zimách. Ľadovce v Alpách rástli a ničili farmy a dediny, kanály vo Veľkej Británii a Nizozemsku pravidelne zamŕzali a zastavovali lodnú dopravu. Osady v Grónsku sa jedna po druhej stávali neobývateľnými. Ľudia odtiaľto buď odišli, alebo pomreli od hladu.

Hladomory a smrť sa stali v Európe ešte bežnejším javom. Ľudia sa však chlad naučili využívať aj vo svoj prospech, a to najmä na zábavu. V zime sa začali korčuľovať, populárnejšími sa stali aj iné voľnočasové zimné aktivity. Zrejme najpozoruhodnejším javom však boli trhy, ktoré sa v 17. storočí začali konať na zamrznutej Temži.

V rokoch 1683 až 1684 zažila Veľká Británia najhoršie mrazy v zaznamenaných dejinách a hladinu Temže pokryl na dva mesiace ľad s hrúbkou 30 centimetrov. Už predtým sa tu ale konávali zimné trhy.

Pre Londýnčanov bolo zamrznutie rieky sviatkom. Hneď ako bol ľad dostatočne hrubý, začali sa naň trúsiť najrôznejší obchodníci, ktorí si tu stavali provizórne stánky z dreva a plachiet. Predávali všetko od jedla po suveníry, človek sa tu vedel dať ostrihať a mohol sa opiť. Jedného dňa tu chlapík dokonca zmontoval kníhtlač a predával výtlačky 124-stranovej knihy.

Konali sa tu konské preteky i utekanie pred býkom, svedectvá dokonca hovoria o tom, že tu priamo na ľade opekali na ražni celého vola.

S podobnými akciami boli samozrejme spojené aj tragédie. V roku 1739 sa napríklad ľad podlomil pod veľkým zhromaždením ľudí a vo vode mizli stánky i Londýnčania. Zahynuli desiatky ľudí. V januári 1789 sa zasa ľad roztopil nečakane rýchlo a loď, ktorú v zime priviazali k jednej z pobrežných budov, strhol prúd. Lano sa naplo, ale vydržalo a stiahlo so sebou budovu, v ktorej troskách zahynulo päť osôb.

Začiatkom 19. storočia sa už klíma oteplila natoľko, že Temža zamŕzala len výnimočne. Posledný trh sa konal v roku 1814 a tisíce ľudí sa zhromaždili, aby videli, ako sa po ľade prejde dospelý slon. A to bol koniec zimných trhov. Teda až do doby, kým sa opäť neochladí natoľko, že Temža začne zamŕzať.