Menu
Matematika

Kvíz KVÍZ Ako ste na tom s geometriou? Neurobíte si hanbu pred žiakmi základnej školy?

Veľa ľudí hovorí o matematike ako o najväčšom postrachu zo školských čias. Rovnako nás však dokázala potrápiť jej súčasť – geometria. Okrem precízneho rysovania sme museli zvládnuť aj niekoľko vzorcov a presné názvoslovie. Ako by ste na tejto písomke obstáli dnes? Patrili by ste medzi jedničkárov alebo by to bola hanba medzi päťkármi?

1 z 12 Do geometrie patrí legendárne Ludolfovo číslo. Viete, akú hodnotu má pí?

2 z 12 Aký je to tupý uhol?

3 z 12 Aký obvod má štvorec, ktorého jedna strana meria 4 centimetre?

4 z 12 Aký je správny vzorec na výpočet obsahu obdĺžnika?

5 z 12 Ako sa nazýva úsečka, ktorá prechádza stredom kružnice a ktorej oba krajné body ležia na jej obvode?

6 z 12 Ako správne znie Pytagorova veta?

7 z 12 Čo je to dotyčnica?

8 z 12 Aký je vzorec na výpočet objemu kocky?

9 z 12 Aký je to pravý uhol?

10 z 12 Aký je objem kvádra so stranami 3, 4 a 5 centimetrov?

11 z 12 Aký je to rovnoramenný trojuholník?

12 z 12 Čo je to ťažisko?