Menu
Autoškola

Kvíz Mini test z autoškoly: Dokážete správne odpovedať na všetky otázky? IV. časť

Považujete sa za skutočne dobrého šoféra? Myslíte, že prejdete našim testom autoškoly na prvý krát? Kto neskúsi, nevie!

1 z 10 Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

2 z 10 Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

3 z 10 Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

4 z 10 Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

5 z 10 Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

6 z 10 Vodič nesmie

7 z 10 Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

8 z 10 Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

9 z 10 Krajnicou sa rozumie

10 z 10 Vodič nesmie predchádzať, ak