Rusko je domovom niektorých z najkrajších budov na svete. Väčšina z nich však skôr zo svojho okolia vyčnieva, než aby s ním splývala. Jednou zo stavieb, ktoré sú v menšine, je aj kostol svätého Jána Krstiteľa, ktorý je súčasťou rezervácie neďaleko Voronežu. V historických dokumentoch sa prvýkrát spomína v 17. storočí a je výnimočný tým, že ho vytesali priamo do kriedových skál.

Brehy rieky Don vo Voroneži neboli vždy také pokojné ako dnes. V 17. storočí tu prebiehali ťažké boje medzi cárskymi vojskami a kozákmi vedenými legendárnym Stepanom Timofejevičom Razinom. Pravoslávni mnísi potrebovali skutočne robustný svätostánok, v ktorom by mohli praktizovať vieru, a skaliská na mieste zvanom Divnogorje im perfektne poslúžili.

Jaskynné kostoly sa vyskytujú na celom svete, ale tento konkrétny medzi nimi vyniká najmä kvôli okolnostiam, za akých vznikol. Museli ho budovať skutočne skúsení architekti, prácu kopáčom ale uľahčoval fakt, že hĺbili priestory do pomerne mäkkých vápencových a kriedových skál. Navyše sem nemuseli voziť žiaden stavebný materiál, všetko im ponúkla sama príroda.

Kostol sa prvýkrát spomína v liste jedného z mníchov cárovi Alexejovi I. Dotyčný sa sťažoval na biedny stav, v ktorom sa svätostánok nachádza. Mali ho spôsobiť konflikty medzi vojakmi a kozákmi. Kvôli nim museli mnísi vykopať aj viacero únikových tunelov.

V priebehu stáročí sa stav kostola striedavo zlepšoval a zhoršoval. Dnes je komplex pod správou múzea Divnogorje, ale pravoslávna cirkev dúfa, že ho získa späť. Za čias ZSSR je ho totiž komunisti skonfiškovali a podľa práva má naň dnes nárok. Múzeum sa ale bráni tým, že cirkev chce interiér kostola zrenovovať a tým zničiť jeho historickú hodnotu. Petíciu proti tomu, aby kostol prešiel do majetku cirkvi, podpísalo už viac než päťtisíc ľudí.