Možno ste už počuli myšlienku, že na našej planéte v tomto momente žije viac ľudí, než ich zomrelo od úsvitu druhu homo sapiens. Možno vám znela hodnoverne. Koniec koncov, ľudská populácia v posledných dvoch storočiach významne rástla, a to najmú vďaka priemyselnej revolúcii a výdobytkom v poľnohospodárstve. V roku 1900 žilo na Zemi asi 1,6 miliardy ľudí, dnes ich je o vyše šesť miliárd viac. Rýchly skok by mohol znamenať, že v istom momente počet živých skutočne prevyšoval počet mŕtvych, no nie?

Ako sa ukazuje, nie je to pravda. Prví moderní ľudia opustili Afriku pred asi 60-tisíc rokmi a ak budeme rátať od tohto dátumu, zistíme, že sa vedci musia zaobísť počas desiatok tisíc rokov len s odhadmi. Dáta majú až z čias, kedy sa začali konať prvé sčítania obyvateľov, prípadne z obdobia, kedy sa začalo s výberom daní a ich písomným zaznamenávaním.

Vie sa však napríklad to, že v 1. tisícročí pred Kristom bola priemerná očakávaná dĺžka života na území dnešného Francúzska len asi desať či 12 rokov. To by znamenalo, že ak chcel človek ako druh prežiť, muselo dochádzať k asi 80 pôrodom na tisíc obyvateľov. Len pre porovnanie, dnes sa za vysokú pôrodnosť považuje 35 až 45 pôrodov na tisíc obyvateľov a takéto čísla dosahujú len obyvatelia subsaharskej Afriky.

Na základe podobných údajov prišli odborníci s pomerne veľkým číslom. Za posledných 190-tisíc rokov došlo u človeka a jeho predkov k 117 miliardám pôrodov. A to je podstatne viac než počet ľudí, ktorí dnes žijú na Zemi.