V juhozápadnom Francúzsku, neďaleko mestečka Saintes sa našlo pohrebisko s kostrami, ktoré majú dodnes na krku a na členkoch okovy. Neuveriteľný objav sa nachádza na mieste vykopávok asi 250 m západne od amfiteátra Saintes, kde sa kedysi konali krvavé súboje medzi bojovníkmi a divokými zvieratami.

V hroboch sa našlo množstvo kostier, medzi nimi päť, ktoré zrejme väčšiu časť života nosili na krku a nohách okovy.  Boli to štyria dospelí a jedno dieťa. Kostry odkryli na rímskom pohrebisku presne tak, ako boli jednotlivci pochovaní – v plytkej priekope, zrejme v masovom hrobe, a boli do nej hodení náhlivo a bez obradu.

Tri kostry boli nájdené so železnými reťazami, ktoré spájali ich nohy, aby nemohli utekať, jedna mala železnú obruč okolo krku, a dieťa malo podobnú obruč na zápästí. Čas, keď obete zomreli, môže siahať až do prvého a druhého storočia nášho letopočtu. Toto pohrebisko sa používalo pre tých, ktorých zmasakrovali v neďalekom amfiteátri.

Hroby v Saintes neobsahovali takmer žiadne artefakty či majetok. Bolo nájdených len niekoľko nádob s pozostatkami jedného muža, a dieťa bolo nájdené s mincami na zavretých očiach, ako bolo v minulosti zvykom. Mince slúžili na zaplatenie za pokojný prevoz do ríše mŕtvych prievozníkovi Cháronovi.

Obdobie, v ktorom vznikli hroby, zodpovedá dobe, keď bolo Saintes prosperujúce rímske mesto. Hlavná cesta medzi Lyonom a Acquitaine sa tam pretínala s riekou Charente. Miesto je známe rímskym koloseom, kam sa zmestilo až 18-tisíc ľudí. Stavba sa začala za vlády Tiberia (14 - 37 n. l.) a skončila sa za panovania Claudia (41 - 54 n. l.). Ide o najväčší a najstarší zachovalý rímsky amfiteáter vo Francúzsku.