MENU
Menu
Vojenské lietadlá nad sochou v roku 1935.

Zaujímavosti FOTO Z výstavby Sochy slobody: Ako vznikla ikona USA?

Socha slobody je jedným z najznámejších symbolov USA. Každý vie, ako vyzerá, ale oveľa menej ľudí má vedomosť o tom, že vlastne nevznikla v Amerike a pôvodne sa volala inak.

„Sloboda osvetľuje svet.“ Tak znelo meno sochy, ktorú navrhli Frédeéric Bartholdi a Gustave Eiffel. V roku 1886 ju Francúzsko podarovalo Spojeným štátom americkým na pamiatku ich vzájomného spojenectva počas americkej vojny za nezávislosť. V ľavej ruke drží socha dosky s vyrytým dátumom, kedy USA získali nezávislosť, pretrhnutá reťaz pri jednom z chodidiel symbolizuje zrušenie otroctva a fakľa má osvetľovať cestu k slobode.

Socha stráži vstup do newyorského prístavu už vyše 130 rokov a bola svedkom toho, ako dramaticky sa menila panoráma mesta. V našej galérii nájdete fotografie z jej výstavby i z nasledujúcich rokov existencie sochy.