Ekonomický rast, rozmach železníc a textilných i železiarskych fabrík viedli k tomu, že sa Varšava už v polovici 19. storočia stala mocným ekonomickým centrom a železničným uzlom. Budovalo sa pouličné osvetlenie, vodovody i kanalizácia a Varšava sa v modernizácii mohla rovnať západoeurópskym metropolám. V tom čase bola súčasťou Ruska, nie Poľska, v roku 1897 tu však podľa sčítania obyvateľov žilo takmer 62 percent Poliakov, 27 percent Židov a len sedem percent Rusov.

Fotografie, ktoré nájdete v našej galérii, pochádzajú z konca 19. storočia. Môžete na nich vidieť Varšavu, ktorá je už dávno minulosťou. Koncom druhej svetovej vojny totiž Nemci zrovnali veľkú časť mesta so zemou.