Vlastníctvo prenosných reproduktorov by malo byť podmienené plnoletosťou a psychotestami. Nežartujeme. Medzi najneškodnejšie, ale zároveň najotravnejšie moderné fenomény bezpochyby patrí púšťanie vlastnej hudby z prenosného reproduktora na verejnosti.

Výrobcovia týchto zariadené by tiež mohli pouvažovať na tým, že do nich zabudujú pokladničku. Okolostojaci ľudia by potom majiteľovi mohli do prenosného reproduktora hádzať príspevky na to, aby si kúpil slúchadlá a neotravoval ostatných svojím príšerným hudobným vkusom.

Ďalšie protivné malichernosti, ktorých sa ľudia tak radi dopúšťajú, uvidíte v našej galérii.