Hine cestoval po celej krajine a robil rozhovory so stovkami detí. Popritom dokumentoval ich strašnú každodennú realitu aj fotograficky. Jeho najzaujímavejšie zábery zrejme vznikli v Eastporte v štáte Maine, rodisku sardinkového priemyslu.

Celoročne nezamŕzajúci prístav urobil z Eastportu významné obchodné centrum. Prvá fabrika na sardinky tu vznikla v roku 1875, o 11 rokov neskôr ich tu bolo už 13. V časoch najväčšej slávy zamestnávali vyše 800 mužov, žien a detí, postupne však prišiel úpadok a mesto v roku 1937 zbankrotovalo.

Eastport sa rozkladá na niekoľkých ostrovoch a deti sa tu desaťročia využívali ako lacná pracovná sila. Za deň zarobili 1,5 dolára tým, že odsekávali rybám hlavy a chvosty a posúvali ich ďalej do konzervárne. Išlo o rýchlu a náročnú prácu, pri ktorej neraz prichádzali o prsty. Sardinky sú totiž pomerne malé a deti pracovali s veľkými a ťažkými nožmi.

Vymedzený pracovný čas neexistoval. Pracovalo sa, kým nezmizol celý denný úlovok, a na druhý deň čakala deti tá istá nebezpečná rutina. Práve vďaka Hineovým fotkám sa ale podarilo Americkej rade pre ochranu detí zaviesť nové zákony, ktoré obmedzovali detskú prácu.