Z rybárov a ich zážitkov o tom, aké obrovské ryby chytili, si ľudia zvyknú robiť žarty. O istom rybárovi menom Moul Thun z Kambodže ale miestni hovoria už iba s rešpektom. Zapísal sa totiž do dejín, keď chytil obrovskú sladkovodnú raju s latinským názvom Urogymnus polylepis. Tá merala viac než štyri metre a vážila 300 kilogramov, teda viac než medveď biely.

Napriek veľkosti, do ktorej Urogymnus polylepis dorastá, sa o ňom vie pomerne málo. Vedci nepoznajú jeho správanie vo voľnej prírode, a aj preto sa napokon s rybárom dohodli, že tohto jedinca pustia späť do vody. Predtým mu ale na telo upevnili sledovacie zariadenie, vďaka čomu dúfajú, že o raji zistia viac.

Doterajším držiteľom titulu „najťažšia sladkovodná ryba“ bol pangas veľký (Pangasianodon gigas). Ten taktiež žije v rieke Mekong a rekordný kus chytili v Thajsku v roku 2005. Vážil 293 kilogramov.