Satanisti na francúzskom dvore

V sedemnástom storočí nebolo Francúzsko práve pohostinnou krajinou. Ak ste teda nepatrili k spriatelenej skupine priaznivcov francúzskeho panovníka. Z roku 1676 pochádza historka, pri ktorej sa malo Madame de Montespan, niekdajšej milenke Ľudovíta XIV., dopriať čerstvej krvi novorodenca pri satanistickom rituáli. Ten viedla známa čarodejníčka Catherine Montvoisin a novorodenec zaplatil podrezaným hrdlom. Temná madam sa napila z kalicha jeho krvi. Krv totiž symbolizovala tajomstvo večnej mladosti.

Ozdravovanie krvou

Ľudská krv sa pila tajne, ale tej zvieracej bolo na rozdávanie. Opäť sa vrátime do Francúzska, kde si ešte v 19. storočí chodili chorí a invalidi na svoj pohár krvi v Paríži na bitúnok La Villette. Zaujímavosťou však bolo, že sem chodili bezplatne na pohár spenenej krvi hlavne nižšie spoločenské vrstvy, ktoré si nemohli dopriať mäso a tak bola krv pre nich akousi možnosťou usrknúť inej výživy, akú mali obvykle.

Samaritáni

Spolok, ktorý vznikol koncom 80. rokov 19. storočia v Kansase pod vedením Silasa Wilcoxa si hovoril Samaritáni. Vychádzal totiž z biblie a snažil sa ľudí liečiť prostredníctvom pitia krvi. Najprv z dobytka, ale čoskoro prestávala účinkovať. Samotný Silas Wilcox však časom ochorel a nebol schopný ísť po čerstvú krv. Preto mu jedna zo žien dala okúsiť vlastnú krv a Silas zázračne vyzdravel. Vtedy už plnohodnotne presedlal na pitie ľudskej krvi a založil tak prvý kresťanský spolok upírov. Jeden zo stúpencov John Wrinkle začal piť krv svojich detí. Tie ostali bledé, slabé a chorľavé. Nakoniec priznali vampririzmus a hoci tvrdili, že krv si darujú dobrovoľne, trestu sa nevyhli.

Moderní upíri

Stále sú medzi nami. Nie je to žiadny Twilight, ale skutočnosť. V USA existuje spolok, ktorý si hovorí Sanguinariani. Vytvárajú spoločenstvo, v ktorom sa upíri stretávajú so svojimi darcami a dokonca si ich berú za životných partnerov. Takéto spoločenstvá žijú tajne a navzájom sa obšťastňujú krvavými hostinami. Nuž, ľudia sa v minulosti aj dnes berú z rôznych dôvodov. A láska je len jeden z nich. A vonkoncom nie najhlavnejší.

Krv ako nástroj večnej mladosti

V našich zemepisných šírkach sa kúpala v krvi Bátoryčka. No autor a novinára Jason Goodwin sa pri návšteve IStanbulu v roku 1990 stretol s Rumunkou, ktorá mu povedala, že bývalý prezident Nicolae Ceaușescu vytvoril tajnú sieť horských jaskýň, v ktorých doslova choval deti ako zvieratá a pravidelne im odoberal krv, aby sa stal večne mladým. História má, zdá sa, mnoho podobných fanatikov, ale ani jedného, kto by si krvou iných zabezpečil večnú mladosť a nesmrteľnosť.