Melanerpes formicivorus si hĺbi do kôry stromov diery takou silou, že akékoľvek iné zviera by následkom úderov utrpelo minimálne ťažký otras mozgu. Tento ďateľ má ale vďaka evolúcii dokonalé „tlmiče“ nárazov a z hĺbenia dier si ťažkú hlavu nerobí. Dokáže ďobať rýchlo a silno vďaka tomu, že mozog má v hlave umiestnený takpovediac natesno, takže v lebke nelieta zo strany na stranu. Aj samotná lebka je tvorená kosťami pripomínajúcimi špongiu, ktoré tlmia nárazy. Vďaka tomu je Melanerpes formicivorus schopný pri ďobaní prekonať preťaženie až tisíc g.

Zaujímavý je však aj tým, že zatiaľ čo iné ďatle ďobú do stromov preto, aby si vytvorili hniezdo, Melanerpes formicivorus tak robí za účelom vyhĺbenia skladísk.

V Severnej Amerike, kde sa tento vták prirodzene vyskytuje, ho prezývajú „acorn woodpecker“, teda „ďateľ žaluďový“. Jeho obľúbenou potravou sú totiž práve žalude. Keď sa blíži zima, Melanerpes formicivorus si začne vytvárať zásoby v skladiskách, ktoré si hĺbi nielen do stromov, ale prakticky do všetkého, čo je vyrobené z dreva. Neraz skladuje žalude v stenách domov či v telefónnych stĺpoch.

Ďateľ hĺbi do dreva tisíce dier a do nich potom strká žalude. Diery sú pomerne plytké, aby sa z nich dali zásoby jednoducho vytiahnuť, na druhej strane sú ale úzke, aby sa zabránilo vypadnutiu žaluďov. Občas sa však stane, že Melanerpes formicivorus si zásoby uloží tak, že ich nevie vytiahnuť. V jednom prípade napríklad muž v Arizone vytiahol zo starej drevenej nádrže na vodu až 200 kilogramov žaluďov.

Keďže sú skladiská pomerne plytké, je prirodzené, že lákajú rôznych parazitov. Melanerpes formicivorus si tak musí zásoby chrániť a spolupracuje s inými ďatľami. Nie je nič výnimočné, keď jedno veľké skladisko chráni viacero vtákov, veď v strome môže byť ukrytých až 50-tisíc žaludí. Občas dokonca prechádzajú z generácie na generáciu.

Skladiská tiež vyžadujú neustálu údržbu. Žalude totiž postupne schnú a zmenšujú sa, takže ich treba premiestňovať do užších dier, inak by spadli na zem a stali sa ľahkou korisťou pre iné zvieratá.

Melanerpes formicivorus je jediným známym vtákom, ktorý si vyrába takéto skladiská, a absolútne unikátny je aj ich spoločnou ochranou. Žije najmä v amerických štátoch Oregon a Kalifornia, kde hojne rastú práve duby.