MENU
Menu
Jazyky.

Zaujímavosti 7 najbizarnejších jazykov, ktorými sa ľudia dorozumievajú

Podľa výskumu používajú obyvatelia Zeme spolu 6 900 druhov jazykov, no drvivá väčšina využíva len tridsať najznámejších. Ostatné pomaly vymierajú. Tesne pred zánikom je 500 z nich, v Európe je to napríklad západoslovanská lužická srbčina.

Najpoužívanejším materinským jazykom je mandarínska čínština a najpoužívanejšou cudzou rečou sveta je, samozrejme, angličtina, ktorú používa až 350 miliónov cudzincov. Poznáte však tie najbizarnejšie jazyky?

Pawnee
Pawnee je jazyk severoamerického indiánskeho kmeňa, ktorý žije v Nebraske. Má jednoduchú abecedu, iba deväť spoluhlások a osem samohlások. Napriek tomu obsahuje veľa slov, ktoré majú aj viac ako 30 slabík. Je zriedkavé, aby veta v jazyku pawnee nemala aspoň jedno slovo s viac ako desiatimi slabikami.

Silbo

Jazyk silbo na ostrove La Gomera, patriaceho Španielsku, je jedným z najunikátnejších jazykov modernej doby. Zatiaľ čo väčšina jazykov obsahuje zložité zvuky, spoluhlásky či slovesá, tento jazyk si vystačí s píšťalkou. Stúpajúce a klesajúce tóny vyludzované píšťalkou slúžia ako slová i vety. La Gomera je prevažne hornatá a píšťalky umožňujú obyvateľom komunikovať na veľké vzdialenosti. Keby ste kričali cez rokle a vrchy, zvuk by sa síce dostal na druhú stranu, ale slová by boli nezrozumiteľné. Ak však zapískate, výška tónu príde na druhú stranu ostrova v nezmenenom tvare.

Xhosa

Tento jazyk je jedným z úradných jazykov v JAR a v Zimbabwe a hovorí ním vyše 8 miliónov ľudí. Patrí medzi tónové jazyky, ktorých charakteristickým znakom je časté používanie mľaskaviek a zubných kliknutí. Tieto zvuky vznikajú, keď umiestnite jazyk na zadnú stranu zubov, po boku dolnej sánky alebo opriete špičku jazyka o predné zuby a vydáte zvuk ako keď korok vytiahnete z fľaše. Jazyk sa zapisuje latinkou. Jeho podstatou je ovládanie dvoch hlavných tónov, vysokého a nízkeho, preto jedno slovo môže mať iný význam podľa toho, akým tónom ho vyslovíte.

Pirahã

Brazílsky jazyk pirahã je posledný svojho druhu, všetky podobné jazyky v regióne už zanikli. Pirahã je údajne najjednoduchší, obsahuje dvanásť foném (fonéma je zvuková jednotka, ktorá je schopná rozlišovať význam slov alebo tvarov, je to vlastne hovorená hláska). Jazyk napríklad neobsahuje žiadne pomenovania pre farby a domorodci sú schopní komunikovať bez akýchkoľvek slov, len za pomoci sérii zvukov. Čo sa týka farieb, vystačia si iba s dvoma slovami, ktoré znamenajú „svetlo“ a „tma“. Rovnako nemajú ani čísla. V pirahe sú len slová, ktoré sú napísané hói a hoí, ktoré znamenajú malé a veľké množstvo. Či už ste teda mali desať kamienkov alebo 100 kamienkov, použili by ste rovnaké slovo (veľké množstvo).

Rotokas

Jednoduchým jazykom je aj rotokas, ktorým hovoria v Papue-Novej Guinei a na ostrove Bougainville. Rovnako ako piraha má iba 12 písmen, z toho šesť vyslovovaných spoluhlások. Akoby to nestačilo, rotokas je tiež jedným z mála jazykov, ktoré nemajú žiadne nosové fonémy, teda zvuky, ktoré vydávate, keď vyslovíte písmeno „n“ (jeho zvuk prichádza cez nos). Ľudia používajúci tento jazyk dokážu vydávať nosné zvuky iba vtedy, keď si robia žarty z cudzincov, u ktorých počujú nosové zvuky.

Archi

 

V blízkosti Kaspického mora v južnom Rusku leží malá dedinka Archib. S populáciou iba 1200 obyvateľov je to posledné miesto na svete, kde používajú jazyk archi. Pre tento jazyk je typické, že má veľmi veľa foném a priam neuveriteľné je, že pre každé sloveso existuje až 1,5 milióna možných foriem, ktoré môžu byť odvodené od jedného slovesného koreňa. No skúste sa ešte sťažovať, že slovenčina je ťažká.

! Xóõ (Taa)

Jazyk taa patrí medzi kojsanské jazyky, ktorými ľudia ešte rozprávajú v Botswane a v Namíbii. Najzaujímavejšie je, že obsahuje viac hovorených foném než ktorýkoľvek iný jazyk na svete. Lingvisti vravia, že jazyk taa má 164 spoluhlások a najmenej 111 z nich sú zvuky kliknutia, ktoré domorodci používajú v komunikácii. Používajú tiež tri rôzne tóny - vysoký, stredný a nízky, ktoré poskytujú ešte väčšie variácie spôsobov kombinovania zvukov a kliknutí.