Už od čias Mezopotámie

Zdá sa, že ženy majú čarodejníctvo tak trochu v krvi. Veď už od biblických čias sa traduje, že to bola práve žena, ktorá počarovala Adamovi, aby podľahol pokušeniu. Anglický historik Ronald Hutton našiel čarodejnice dokonca v kolískach civilizácie: v Mezopotámii, v Egypte, v starovekom Ríme dokonca vzbudzovali rešpekt až hrôzu. Čarodejnice mali mať rôzne schopnosti. Od počarovania mužovi až po schopnosť liečiť, alebo vraždiť na diaľku.

Zodpovedné za epidémie

Čarodejnice boli často obviňované aj z masívnych epidémií. Hutton uvádza napríklad epidémiu z roku 331 pred Kristom, počas ktorej v Ríme zabili viac ako 170 čarodejníc. Aj epidémie v rokoch 184 až 180 pred Kristom na Apeninskom polostrove si vyžiadali životy dvoch tisícov čarodejníc, ktoré mali mať epidémiu na svedomí. V minulosti sa masívne pandémie pripisovali práve čiernej mágii, ktorú mali mať na svedomí čarodejnice.

Kanibalizmus

Čarodejnice často potrebovali údajne sviece z tuku malých detí. No a tuk sa nedal získať len tak ľahko ako panenský moč. Preto boli mnohé čarodejnice obviňované, že kradnú, usmrcujú a nakoniec aj jedia deti. Historička Lyndal Roperová dokonca zaznamenala vo svojich prácach údajnú historickú spoveď čarodejnice Barbary Lierheimerovej z Nordlingenu, ktorá údajne zjedla malú nožičku pečeného dieťaťa. Všetko sa to malo odohrať v roku 1590. Avšak podobných prípadov je mnoho. Ľudská krv a mäso mali totiž v mágii významnú úlohu.

Smrtiaca línia

Čarodejnícke remeslo sa často dedilo ako rodinný poklad. Najznámejšou a azda aj najtemnejšou čarodejníckou rodinou boli Gamperleovci v južnom Nemecku v Dettingene. Rodina bola v širokom aj blízkom okolo známa ako čarodejnícka rodina a zároveň tím sériových vrahov. Manželia Paul a Anne uzavreli so svojimi synmi Simonom a Jacobom satanský spolok. Výsledkom bolo, že keď ich v roku 1600 odhalili, Paul potvrdil, že ho jeho stará mama čarodejnica vyškolila v rodinnom „podnikaní“. Mali zavraždiť 100 detí, dvoch vlastných strýkov a šestnásť susedov.

Zrod čarodejníc

Čarodejníctvo sa nedá naučiť z knižiek, musí byť do istej miery vrodeným talentom, ktorý zdá sa tiahne už od stvorenia sveta. Sprievodným javom, že sa vo vašom okolí rodí čarodejnica, je podľa rôznych poverčivcov fenomén známy ako poltergeist. To znamená pády rôznych predmetov, lietanie kníh, trieskanie dverí, výpadky televízneho signálu. Ak máte tieto javy okolo seba, je možné, že vo vašom okolí sa pohybuje skutočná čarodejnica.