MENU
Menu
Diaľnica D1

Kvíz Inžinierske skvosty Slovenska: Čo o nich viete?

Slovensko je domovom mnohých výnimočných inžinierskych diel. Otestujte sa, čo o nich viete.

1 z 10 Vážska kaskáda je sústava priehrad a vodných elektrární, ktorá zabezpečuje nielen výrobu energie, ale aj ochranu pred rozvodneným Váhom. Viete, koľko vodných elektrární ju tvorí?

Tatry

2 z 10 Otázka č. 2Vysielače patria k najvyšším stavbám na Slovensku. Viete, ako sa volá ten najvyšší? Napovieme, že meria 318 metrov.

Vysielač

3 z 10 Najdlhším cestným tunelom je Branisko s dĺžkou takmer päť kilometrov. Viete, aký názov má najdlhší železničný tunel? Meria 4697 metrov.

Čremošniansky tunel

4 z 10 Cez Slovensko vedú dva ropovody. Tým dôležitejším, známejším a podstatne dlhším je Družba. Ako sa volá kratší ropovod, ktorý k nám vedie z Maďarska?

Ropovod

5 z 10 Diaľnice a rýchlostné cesty sú hlavnými tepnami slovenskej dopravy. Koľko diaľnic a rýchlostných ciest máme?

Diaľnica D1

6 z 10 Aj Slovensko má svoju „Route 66“. Viete, ktoré dva hraničné priechody spája cesta I. triedy 66?

Cesta 66

7 z 10 Na Slovensku máme dva medzinárodné prístavy. Jeden z nich je v Bratislave, a ten druhý?

Prístav Komárno

8 z 10 Kedy bola uvedená do prevádzky prvá jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach?

Elektráreň Bohunice

9 z 10 Letisko M. R. Štefánika v Bratislave je najrušnejšie na Slovensku. Viete, akú skratku mu pridelila Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA)? Ide o kód, ktorý môžete najčastejšie vidieť pri kupovaní leteniek.

Letisko Bratislava

10 z 10 Začiatkom 18. storočia začala v okolí Banskej Štiavnice vznikať sieť umelo vybudovaných jazier, ktoré dodávali energiu banskému priemyslu. Viete, ako sa takéto jazerá v okolí Banskej Štiavnice volajú?

Tajch Banská Belá