Menu
Ilustračná foto.

Kvíz Aké sú vaše vedomosti z autoškoly? Zaslúžite si vodičský preukaz? Otestujte sa!

Opakovanie je matka múdrosti, inak to nie je ani pri šoférovaní. Trúfnete si na plný počet bodov?

1 z 15 Hranicou križovatky sa rozumie

2 z 15 Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležíte poučenej osoby, ak

3 z 15 Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

4 z 15 Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

5 z 15 V školskej zóne

6 z 15 Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

7 z 15 Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

8 z 15 Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

9 z 15 Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

10 z 15 Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

11 z 15 V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

12 z 15 Pozdĺž električky sa jazdí

13 z 15 Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo

14 z 15 Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

15 z 15 Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac