Menu
x

Kvíz OTESTUJTE SA: Ovládate základy fyziky? Zistite, čo všetko si ešte pamätáte!

Aj keď sme už zo školských lavíc mnohí dávno vyšli, mať všeobecný prehľad nie je nikdy na škodu. Najmä s fyzikou sa stretávame každodenne pri bežných činnostiach, čo si uvedomuje len málokto z nás. Zvládnete dať týchto 15 základných otázok na plný počet bodov?

1 z 15 Čo je to supernova?

2 z 15 Z čoho je zložené röntgenové žiarenie?

3 z 15 Aká je najmenšia častica látky?

4 z 15 Kto získal prvú Nobelovu cenu za fyziku?

5 z 15 Čo priťahuje magnet?

6 z 15 Koľko voltov elektrickej energie môže vytvoriť blesk?

7 z 15 Koľko skupenstiev hmoty existuje?

8 z 15 Čo je opakom vyparovania?

9 z 15 Kto sformuloval gravitačný zákon?

10 z 15 Cez čo nemôže prejsť zvuk?

11 z 15 Kto sformuloval teóriu relativity?

12 z 15 Ako sa správa objem tekutín pri zohrievaní?

13 z 15 Kto zostrojil prvý ortuťový teplomer?

14 z 15 Ktorá veličina má značku p?

15 z 15 Čo je to amorfná látka?