Výstavba tunelov začala v roku 1943 v dôsledku spojeneckého bombardovania nacistického Nemecka. Podľa niektorých zdrojov mal mať tento podzemný komplex až 35 kilometrov štvorcových a slúžil by ako úkryt nielen pre Hitlera, ale pre celé vedenie štátu. Iné zdroje zasa hovoria o tom, že v tuneloch mala byť podzemná továreň na výrobu munície. Vylúčená však nie je ani kombinácia oboch verzií.

Nacisti si vybrali Sovie hory z geologických príčin. Pohorie totiž tvoria pevné migmatity a rula, ktoré by dokázali odolať akémukoľvek konvenčnému bombardovaniu. Na druhej strane sa tu tunely hĺbili len veľmi ťažko. Nemci sem nahnali tisíce väzňov zo ZSSR i z Poľska, ktorí tu pracovali v krutých podmienkach a zomierali od vyčerpania. Úmrtnosť tu bola v dôsledku podvýživy, chorôb a brutality strážcov veľmi vysoká. Odhadom tu zomrelo asi päťtisíc mužov.

Dnes je známych dovedna sedem rôznych tunelov, ktoré majú podobný dizajn ako iné nacistické podzemné bunkre. Tri tunely prevádzkujú súkromníci a sú prístupné verejnosti. Až keď sem človek vkročí, uvedomí si, prečo dali nacisti projektu krycí názov Riese. Znamená to „obor“.