V americkom štáte Colorado sa nedávno udiala štátna umelecká súťaž, ktorá vyvolala značné vášne. Ako informoval napríklad technologický portál Ars Technica, v tamojšej kategórií digitálneho umenia a upravených fotografií totiž zvíťazil obraz vygenerovaný počítačom.

Autorom diela s názvom Théåtre D'opéra Spatial je Jason Allen. Ten využil program Midjourney, ktorý dokáže podľa písomného opisu a umelej inteligencie vytvoriť obrazové dielo, ktorý spĺňa zadané požiadavky.

Allen pomocou programu vytvoril dohromady tri výstupy, ktoré následne vytlačil na plátno a prihlásil do súťaže. Jeden z týchto počítačovo vytvorených obrazov získal dokonca prvé miesto. Tento výsledok však vyvolal značnú mieru nevôle, predovšetkým medzi inými umelcami.

Hrozba či výzva?

Niektorí ľudia upozornili na fakt, že hodnotiaca porota nevedela o tom, že daný obraz nebol vytvorený priamo človekom, ale bol počítačovo vygenerovaný. Časť poroty však neskôr potvrdila, že prvé miesto by obrazu udelili aj v prípade, ak by to vedeli vopred.

Búrlivá debata sa rozvírila aj o podstate umenia i toho, čo to znamená byť umelcom. Zazneli tiež obavy, že vďaka pokroku v umelej inteligencii sa môžeme dostať do bodu, kedy všetkých umelcov nahradia stroje.

Druhá strana barikády poukazuje na to, že nič podobné sa nestalo v súčasnej hudbe, či po vynájdení fotoaparátu v 19. storočí. Programy ako Midjourney taktiež zatiaľ potrebujú množstvo riadenia a mravenčej práce zo strany ľudí, aby dokázali vytvoriť skutočne uznania hodné diela.