Seleucia Pieria (dnešná Antakya) leží severne od ústia rieky Orontes na úpätí pohoria Amanus. Vznikla ako prístav pre mesto Antiochia, ktoré bolo mimoriadne dôležitým oporným bodom pre ovládanie územia dnešnej Sýrie. V roku 64 pred Kristom mesto dobyli Pompeiove légie a pričlenili ho k Rímskej ríši. A Rimania rýchlo zistili, že Seleucia Pieria pravidelne čelí ničivým povodniam.

Cez centrum mesta tiekla riečka, ktorá v prístave ústila do mora. Spočiatku to nebol problém, ale po pár desaťročiach existencie mesta sa na dnes usadilo množstvo sedimentov a tie bolo treba odstraňovať. Keď sa tak neurobilo, riečka pravidelne zaplavovala mesto a spôsobovala rozsiahle škody.

Keď sa teda v 1. storočí stal cisárom Vespasián, rozhodol o vybudovaní tunela, ktorý by odklonil tok riečky od mesta. Ten mal merať 875 metrov a celý mal byť vykopaný do pevnej skaly. Ako inak: ručne.

Ambiciózny projekt začali realizovať okolo roku 75 a Vespasián sa jeho konca nedožil. Dokonca ani niektorí jeho nasledovníci nevideli, ako sa tunel využíva, dokončili ho až niekedy v druhej polovici 2. storočia. Kopali prevažne legionári a židovskí väzni.

Tunel je ohromným dôkazom majstrovstva rímskych inžinierov a staviteľov. Bez výraznejšieho poškodenia stojí dodnes, aj keď sa už nevyužíva. Prístav totiž v 6. storočí zanikol.