Boris Klimek o inštalácii:

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva. Tento objekt a jeho symbolika je teda aj určitou výzvou k nám samotným: Žime v budúcnosti, nie v minulosti.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

O spolupráci pre iniciatívu Svet bez dymu

Tento projekt ma hneď oslovil a vedel som, že sa ho chcem zúčastniť a to z viacerých dôvodov. Videl som v ňom príležitosť navrhnúť nielen zaujímavý výtvarný objekt, ale tiež, že prostredníctvom neho môžem predať ďalej určitú myšlienku, osvetu či posolstvo. Ako dizajnér síce navrhujem produkty či objekty s jasnou funkciou, myšlienka a symbolika je však podľa mňa často rovnako dôležitá ako samotná forma a funkcia. Zároveň mám veľmi blízko ku konceptuálnym prístupom a presahom, ktoré sa snažím uplatňovať naprieč svojou tvorbou. Toto abstraktné zadanie pre mňa bolo preto veľmi príťažlivé a obohacujúce. V neposlednom rade som tiež zástancom celej myšlienky a filozofie iniciatívy Sveta bez dymu, nakoľko som sa sám pred niekoľkými rokmi vymanil zo zapáchajúceho područia dymu vďaka inovatívnym produktom.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

Zaujímavosti z výroby a inštalácie:

Inštalácia Borisa Klimeka vrátane obalového materiálu váži približne 400 kg.

Pri výrobe spolupracovalo 17 ľudí:
2 sklári
1 elektrikár
3 stolári
3 zámočníci
1 projektant
3 produkční
4 ľudia na sťahovanie a manipuláciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

Na inštaláciu a deinštaláciu je potrebných 8 silných osôb.

Na naplnení inštalácie pracoval sochár Ján Padyšák takmer týždeň nepretržite.
Najťažšie bolo vymyslieť postup ako všetko dostať dovnútra.
Vysvetľovať, prečo potrebuje toľko rôznych druhov hliny, popolníkov a všetkých ostatných predmetov, bolo celkom „zábavné“.
Hlinu Ján Padyšák vykopával na rôznych miestach, aby získal čo najviac rôznych farieb zeme.  Zeminu sušil na prudkom slnku, ale dážď mu prípravu inštalácie časovo skomplikoval.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

Boris Klimek BIO

Boris Klimek vyštudoval zlínsky Ateliér produktového a konceptuálneho designu Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Počas štúdia absolvoval stáž v Anglicku, na Slovensku, či v pražskom Ateliéri produktového designu vedeného dizajnérmi Olgoj - Chorchoj. V oblasti designu získal množstvo ocenení a jeho produkty si našli cestu do stálych zbierok múzeí a galérií ako napríklad do Shanghai Museum of Glass, do galérie moderného umenia Centre Pompidou v Paríži, do Českého centra v New Yorku. Jeho svietidlá zdobia napríklad reštauráciu Au fudge hollywoodskej hviezdy Jessicy Biel a Justina Timberlakea, Hotel Four Seasons v Miami. Kolekcia svietidiel Lollipop pre Lasvit bola v roku 2017 zaradená medzi päť najlepších trendov veľtrhu Milan Design Week podľa The Wall Street Journal. Portál Dezzen ich zaradil po boku svietidiel od hviezd svetového dizajnu medzi desať najlepších svietidiel z celého veľtrhu.

V súčasnej dobe Boris pôsobí v Prahe, kde sa venuje produktovému a interiérovému designu. Vo svojej tvorbe sa snaží o hľadanie určitých konceptuálnych presahov, hry a príbehov. Snaží sa, aby bol jeho design nielen funkčný, ale predovšetkým poetický, hravý a schopný podnietiť ľudskú fantáziu a emócie.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: PMI

O iniciatíve Svet bez dymu

Svet bez dymu je iniciatíva spoločnosti Philip Morris zameraná na osvetu o škodlivosti fajčenia. Cieľom tejto iniciatívy je oboznámiť dospelých fajčiarov a ich blízkych s výskumom a vedeckými poznatkami o moderných nikotínových alternatívach, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života tým, že eliminujú cigaretový dym. Doterajšie vedecké poznatky v tejto oblasti sú verejnosti prezentované v zrozumiteľnej forme, aby pomohli pochopiť a vybudovať dôveru v menej škodlivé alternatívy fajčenia klasických cigariet. Jeho súčasťou je virtuálne a pojazdné laboratórium, ktoré využíva najmodernejšiu technológiu a originálne, na mieru šité prvky, ktoré návštevníkom demonštrujú škodlivosť cigaretového dymu a zároveň poskytujú informácie o bezdymových riešeniach. „Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú pre jeho zdravie oproti klasickým cigaretám preukázateľne lepšou voľbou. Preto sme v snahe informovať širšiu verejnosť o výsledkoch vedeckého pokroku na tomto poli predstavili iniciatívu Svet bez dymu. Jej prostredníctvom sa snažíme dospelým slovenským fajčiarom názorne vysvetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním, čo so sebou horenie prináša a prečo nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmodernejšie technológie 21. storočia nám dnes túto šancu dávajú a som rada, že túto príležitosť tak budú mať aj návštevníci laboratória Svet byt dymu pri lanovke Nová Hoľa na Donovaloch,“ hovorí Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

V laboratórnom prostredí sa dospelí návštevníci dozvedia o hlavných rizikách spojených s fajčením bežných cigariet a o tom, čo sa deje počas procesu spaľovania tabaku. Dozvedia sa tiež hlavné fakty o nikotíne, ako aj o princípoch moderných bezdymových alternatív ku klasickým cigaretám a rozdieloch medzi nimi. Sprevádza ich virtuálny popularizátor vedy profesor Dohorel, ktorý im vysvetľuje fakty v sérii tematických videí.

Originálne laboratórium vyvinuté v Českej republike využíva najmodernejšie technológie, ako napr. digitálne röntgenové lúče a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas a pohyb mu prepožičiava herec Peter Gecík pričom táto technológia sa používa na zaznamenávanie pohybov jeho tela a hlavy, ktoré sa potom prenášajú do vopred vytvoreného digitálneho modelu. V prípade Sveta bez dymu sa tak využitie Motion Capture posúva až k možnosti živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Svet bez dymu a profesora Dohorela nájdete aj na www.svetbezdymu.sk.