MENU
Menu
a

Techmag Tajomstvá Monopolov: Stolová hra mala bojovať proti systému

Stolová hra, ktorú dnes pozná prakticky každý, vznikla naozaj zvláštnym spôsobom. Jej autorka Elizabeth Magieová totiž chcela poukázať na chyby ekonomického systému. Málokto dnes vie, ako to s Monopolmi naozaj bolo.

Elizabeth sa narodila v roku 1866 a už v mladosti vystupovala ako rebelka, ktorá sa búrila proti konvenciám a zavedenému poriadku. Vydala sa až po 40-ke, dovtedy bola nezávislá a hrdá na to, že ju ešte nedostal žiaden muž. Dokonca si nechala v novinách vypublikovať inzerát s textom: „Ponúkam mladú Američanku ako otrokyňu." Ním chcela poukázať na podradné postavenie žien v spoločnosti. „Nie sme stroje," povedala vtedy novinárom. „Aj dievčatá rozmýšľajú, cítia, majú nádeje, sny a ambície."

 

Na mušku si vzala aj kapitalistický systém vlastnenia nehnuteľností. Tentokrát nie cez noviny, ale prostredníctvom stolnej hry. Inšpiráciu našla v knihe, ktorú jej požičal otec, známy odporca ekonomických monopolov James Magie. V diele Henryho Georga s názvom „Pokrok a chudoba" narazila na myšlienku, že „každý má právo využívať pôdu, tak ako má každý právo dýchať vzduch - ide o právo dané samotnou existenciou".

V 70. rokoch 19. storočia Henry George cestoval po USA a bol svedkom pretrvávajúcej chudoby, ktorá nemizla napriek rastúcemu počtu bohatých. Veril, že na vine je nerovnosť v oblasti vlastníctva pôdy, ktorá viazala dva fenomény uvedené v názve jeho najznámejšej knihy: pokrok a chudobu. Na rozdiel od Twaina, ktorý povzbudzoval ľudí na kúpu pôdy, volal po tom, aby ju štát zdanil. A na akom základe?

George vychádzal z premisy, že cena pôdy sa odvíja nie od toho, čo je na nej postavené, ale od toho, čo vytvorila príroda pod povrchom, to znamená podzemnú vodu či nerastné suroviny, prípadne od spoločne vytvorených hodnôt v jej okolí (ciest, železníc, škôl, nemocníc, a tak ďalej). Tvrdil teda, že príjmy z daní sa majú investovať v prospech všetkých.

Elizabeth Magieová chcela dokázať Georgove tvrdenia v praxi. V roku 1904 si nechala patentovať hru s názvom Landlord´s Game (Statkárova hra). Políčka boli rozložené do oválneho tvaru, čo bola v tom čase novinka, a boli na nich uvedené názvy ulíc a pamiatok, ktoré sa dali kúpiť. Kľúčovou inováciou však boli dva druhy pravidiel, ktoré Elizabeth vymyslela.

Prvý druh pravidiel spadal do kategórie Prosperita. Všetci hráči získavali peniaze vždy, keď jeden z nich kúpil nehnuteľnosť. To malo odrážať Georgovu teóriu o zdaňovaní pôdy. Hru vyhrával ten, kto začínal s najmenším množstvom peňazí a podarilo sa mu ich zdvojnásobiť.

Druhý druh pravidiel spadal do kategórie Monopolista. Hráči kupovali nehnuteľnosti a získavali peniaze, keď protihráč stúpil na ich políčko. Zdá sa vám to povedomé? Áno, tak funguje hra Monopoly dnes.

Dva druhy pravidiel mali podľa Elizabeth demonštrovať „súčasný systém kupovania rozdeľovania pôdy so všetkými jeho dôsledkami" a ukázať, ako môžu rôzne spôsoby vlastníctva pôdy vyústiť v úplne odlišné spoločenské pomery.

Landlord´s Game sa stala hitom medzi ľavicovými intelektuálmi i študentami vysokých škôl. Mimoriadnej popularite sa tešila aj medzi kvakermi, teda členmi kresťanského náboženského hnutia zdôrazňujúceho rovnosť. Tí si hru prispôsobili podľa seba a v tejto verzii ju hral aj istý nezamestnaný muž menom Charles Darrow. Netrvalo dlho a v takejto upravenej podobe ju predal firme Parker Brothers ako svoj vynález.

Firma však napokon prišla na pravý pôvod hry a kúpila Elizabethin patent. Hru však vyrábala a predávala len s jedným druhom pravidiel: tým, ktorý poznáme dnes. Predaj navyše podporovala vymysleným príbehom o tom, že pravidlá sa v 30. rokoch prisnili Charlesovi Darrowovi a napokon z neho urobili milionára. Ironicky tak ešte zdôraznili pravidlá hry Monopoly: honbu za majetkom a rozdrvenie protivníkov.

Nabudúce, keď pôjdete hrať Monopoly, skúste si ich oživiť pravidlom o zdaňovaní. Keď hráč niečo kúpi, musí zaplatiť daň. A aká by mala byť výška? A ako by sa mali tieto peniaze deliť medzi ostatných? To už je na vás a na debate, ktorú by si Elizabeth určite priala počuť.