MENU
Menu

Techmag Strom, z ktorého spadlo na Newtona jablko, stále rastie. Kde ho nájdete?

Príbeh o sirovi Isaacovi Newtonovi a jablku, ktoré mu spadlo na hlavu, patrí k jednej z najznámejších vedeckých anekdot. Mladý fyzik mal sedieť pod stromom vo svojej záhrade, keď mu na hlavu spadlo jablko a on mal dostať brilantnú myšlienku, z ktorej vzišla teória o gravitácii. Časť príbehu, zrejme tá o padajúcom ovocí, je zrejme vymyslená, kus pravdy však v sebe nesie.

Strom, z ktorého spadlo na Newtona jablko, stále rastie. Kde ho nájdete?
Foto: Flickr/Dun.can
Prvá zmienka o padajúcom jablku sa nachádza v zápiskoch Johna Conduitta, Newtonovho asistenta v Kráľovskej mincovni a manželka fyzikovej netere. V roku 1726, keď Newton zomrel, si Conduitt poznamenal:

„V roku 1666 opustil Cambridge (Newton, pozn. red.) a odišiel za matkou do Lincolnshiru. Jedného dňa sa zamyslene potuloval záhradou, keď mu zišlo na um, že gravitačná sila (ktorá stiahla jablko zo stromu) nie je obmedzená jasne danou hranicou, ale pôsobí aj v oveľa väčšej vzdialenosti od Zeme, než sa dovtedy myslelo. Prečo nie až k Mesiacu, pomyslel si, a ak je to tak, potom musí gravitácia ovplyvňovať aj pohyb planéty a udržiavať ju na obežnej dráhe. A potom už uvažoval iba nad dôsledkami takejto úvahy."

Ako skončí vesmír? Možností je viacero

Zdá sa, že Newton príbeh o jablku rozširoval, ako sa len dalo. Nachádza sa aj v jednom zo životopisov slávneho vedca, ktorý v roku 1752 napísal William Stukeley. Ten sa s Newtonom rozprával a píše:

„Išli sme do záhrady a pili čaj v tieni jabloní, len a ja. Viedli sme rozhovory na rôzne témy a v rámci jedného z nich mi povedal, že v podobnej situácii, v akej sme sa vtedy nachádzali, bol aj v čase, keď mu v hlave skrsla myšlienka gravitačnej teórie. „Prečo jablko vždy padá zvisle," myslel si vraj vtedy. „Prečo nesmeruje nabok alebo nahor, ale vždy ide smerom k stredu Zeme? Istotne je príčinou, že Zem ho k sebe priťahuje. V hmote musí byť príťažlivá sila. A jadro zemskej príťažlivej sily musí byť v strede planéty, nie na jej stranách.

A ak hmota priťahuje hmotu, musí byť sila úmerná množstvu hmoty. Preto Zem priťahuje jablko a jablko priťahuje Zem," vravel mi Newton."

Čo sa stane s ľudstvom, keď Slnko vyhasne?

V roku, kedy sa mal incident s jablkom odohrať, sa Newton nachádzal vo Woolsthorpe Manor v Lincolnshire. Bol jeho rodiskom a zároveň sídlom, kde žila vedcova rodina. Vrátil sa sem v roku 1666, keď univerzitu v Cambridgi zavreli kvôli moru. Práve vo Woolsthorpe Manor podnikol mnohé svoje slávne pokusy v oblasti skúmania sveta a optiky.

Najchladnejšie miesto vo vesmíre

Newton nikdy neuviedol, kde presne pozoroval pád jablka. V záhrade Woolsthorpe Manor však rástla jediná jabloň, a tak ju ľudia prirodzene považovali práve za tú, ktorá spustila revolúciu v skúmaní gravitácie.

Už od 50-tych rokov 18. storočia sa o jabloň starala rodina Woolertonovcov. V roku 1816 časť stromu polámala búrka, väčšina sa však našťastie zachovala a rastie do dnešných čias.

DISKUSIA
23.11. 2017 17:00
Diskusia