MENU
Menu

Techmag Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein

Myslíte si, že svet čerpal len z vedomostí Einsteina, Newtona, Edisona či Teslu? Ponúkame vám zoznam vedcov a filozofov, ktorí možno nie sú tak známi, ale veľkou mierou prispeli k rozvoju nášho sveta.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Avicenna
Avicenna bol moslimský učenec, ktorý v 11. storočí vyvolal revolúciu na poli medicíny. Z celkového počtu asi 200 odborných textov, ktoré napísal, je najvýznamnejší Kánon medicíny. Ide o komplexnú encyklopédiu s mnohými poznámkami, ktoré predbehli svoju dobu. Avicenna navrhol úplne nové protokoly testovania nových liekov, ktoré zahŕňali inovatívne opatrenia, ako napríklad testovanie rôznych kmeňov a testovanie na veľkej vzorke. Prišiel s prevratnou myšlienkou, že choroba sa šíri vzduchom. Jeho kniha získala vysokú úctu a ako štandardnú učebnicu ju využívali všetky významné lekárskej fakulty až do roku 1800.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Ibn Chaldún
Ibn Chaldúna považujú moderní historici za otca historiografie. Je prvý historik, ktorý zaznamenal konkrétne udalosti z histórie. Napriek tomu, že bol aj teológ, filozof a logik, sám seba primárne považoval za historika. Väčšinu svojho úsilia venoval písaniu veľdiela Kitáb al-ibar (Kniha poučných príkladov) o dejinách sveta. Chaldún pôvodne chcel zachytiť históriu Berberov, ale neskôr knihu rozšíril, aby zahŕňala i zvyšok sveta. Obsahuje tiež nahliadnutie do arabskej syntaxe a morfológie. Historici knihu označujú za „filozofiu dejín, ktorá je bezpochyby najväčším dielom svojho druhu, aké kedy vytvorili".

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Paulus z Aiginy

Paulus z Aiginy bol byzantský lekár zo siedmeho storočia, ktorý napísal rozsiahlu encyklopédiu s názvom Medical Kompendium v siedmich zväzkoch. V Európe nie je veľmi známy, ale o to slávnejší je medzi arabskými lekármi. Jeho práca inšpirovala a ovplyvnila mnohých špičkových lekárov v arabskom svete. Nevieme o ňom veľa, ale zaslúžil sa napríklad o nové postupy pri cisárskom reze a spolupracoval s pôrodnými asistentkami.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Albertus Magnus
Albertus Magnus alebo Albert Veľký bol nemecký katolícky svätec, ktorý sa venoval filozofii, chémii, zoológii i fyziológii. Magnus je známy predovšetkým pre šírenie Aristotelových myšlienok. Zaoberal sa aj psychológiou, v rámci ktorej diskutoval, či telo je zakorenené v duši a aký význam má intelekt u človeka.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Khwarizmi

Al Khwarizmi je známy vďaka tomu, že vynašiel algebru, ktorú pomenoval al-Jabr. Okrem iného zrevidoval a opravil Ptolemaiove teórie a mapy sveta a latinské preklady jeho prác predstavili desatinný číselný systém západnej civilizácii. Jeho práce obsahujú prvé známe pokyny na riešenie polynomických rovníc a princíp nastoľovania rovnováhy oboch strán rovnice. Zaslúžil sa o zavedenie arabských číslic do európskeho sveta, ako aj o vznik goniometrických funkcií sínus a kosínus.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Zahrawi

Al Zahrawi, známy ako Abulcasis, bol maurský lekár, ktorý sa narodil Andalúzii. Jeho najväčším prínosom je dielo s opisom techník, ktoré sa dodnes používajú v medicíne. Vysvetlil v ňom medziiným aj používanie prvých chirurgických nástrojov. V inom diele podrobne opísal výrobu lieku pomocou destilácie a sublimácie. Okrem toho je prvý lekár, ktorý vysvetlil ako podviazať cievu pre úľavu od bolesti. Zaoberal sa tiež problematikou mimomaternicového tehotenstva a vyučoval metódy na liečbu vykĺbeného ramena, ktoré platia dodnes.

Stredovekí vedci, ktorí boli múdrejší než Einstein
Paracelsus

Paracelsus bol švajčiarsky chemik a lekár, ktorý urobil veľké pokroky v prehľade chemických prvkov, rovnako ako v botanike a medicíne. Niekedy ho označujú ako otca toxikológie, kvôli tvrdeniu, ktoré sa neskôr ukázalo ako pravdivé, a tvorí základ odboru: jed je v malých dávkach bezpečný, ale vo veľkých škodlivý. Navyše ako prvý navrhol koncepciu anestézie a namiesto bylín začal v medicíne používať chemické látky. V 16. storočí dokonca navštívil územie Slovenska za účelom skúmania drahých kovov.

Autor: Radomír
Foto: Listverse

DISKUSIA
26.8. 2016 8:00
Diskusia